Herstart van de economie – wél of geen mondkapje?

19-05-2020

Twee maanden nadat het coronavirus voet aan wal zette in Nederland, kampen we nog steeds met grote tekorten van beschermingsmiddelen. En dat terwijl juist deze beschermingsmiddelen de sleutel zijn voor het starten van de 1,5-meter-economie. Het is van essentieel belang dat werknemers veilig naar hun werk kunnen gaan en op een veilige manier hun baan kunnen hervatten, zonder dat dit resulteert in een nieuwe uitbraak.

 

Vooralsnog zijn beschermingsmiddelen niet aan te slepen, ondanks het credo van de Europese Commissie tot betere samenwerking. Andere discussies voeren vooralsnog de boventoon. Ook in Nederland laat het beleid veel te wensen over: mondkapjes worden in grote getalen afgekeurd, de RIVM-richtlijnen wijken af van de richtlijnen in andere lidstaten en het protectionistische sentiment neemt toe. Maar als we goed uit de crisis willen komen, moet dat toch écht samen.

 

Mondkapjes

Een mooi voorbeeld is de discussie over het wel of niet gebruiken van mondkapjes in de niet-vitale sector.  Mondkapjes zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het starten van de 1,5-meter economie, maar het RIVM houdt zich in deze discussie afzijdig. Verschillende redenen zouden hieraan ten grondslag kunnen liggen. De voornaamste reden is waarschijnlijk dat er een tekort aan mondkapjes kan ontstaan in de gezondheidszorg als als niet-vitale sectoren er gebruik van gaan maken.

 

Er zijn al veel verschillende initiatieven gelanceerd om juist dit probleem te tackelen, zo ook vanuit de Europese Commissie. De Commissie treedt sinds de uitbraak van het coronavirus doortastend op, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het vrij verkeer van goederen en medische producten niet gehinderd wordt. Ook ziet de Commissie toe op gelijke verdeling van medische producten zodat de lidstaten die het hardst getroffen worden door de crisis, toegang hebben tot de benodigde medische middelen.

 

Samen optrekken

De Europese Commissie maakt het mogelijk om via de ‘Joint Procurement Agreement’ met meerdere lidstaten tegelijk bestellingen voor medisch materiaal te plaatsen bij het bedrijfsleven. Het doel van het gezamenlijke aanbestedingsmechanisme is te zorgen voor een meer rechtvaardige toegang tot specifieke medische tegenmaatregelen en een betere voorzieningszekerheid, in combinatie met evenwichtigere prijzen voor de deelnemende EU-landen. Hoe meer landen zich hierbij aansluiten, des te succesvoller de Europese aanpak.

 

Het is voor het Europese bedrijfsleven erg relevant dat alle bedrijfsinitiatieven omtrent de productie van beschermende middelen – zoals mondkapjes, desinfecterende gel, beschermende kleding etc. – op Europees niveau inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee kunnen vraag en aanbod beter op elkaar aangesloten worden en wordt de Europese samenwerking vergemakkelijkt en gestimuleerd.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.