“Het Mercosur Handelsakkoord is om vele redenen belangrijk voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven”

06-07-2023

Per 1 juli nam Spanje het Europese Raadsvoorzitterschap over van Zweden. Een van de drie kernprioriteiten voor het komende half jaar is het aanhalen van de relatie tussen de EU en Latijns-Amerika. Belangrijk onderdeel hiervan is het afronden van het Mercosur akkoord. Marhijn Visser, secretaris internationaal ondernemen van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft aan waarom het Mercosur handelsverdrag van groot belang is voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Al sinds 2000 onderhandelt de Europese Unie met de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) over een associatieakkoord met als onderdeel daarvan een handelsakkoord. Op 28 juni 2019 werd een onderhandelaarsakkoord bereikt, maar tot een ratificatieproces kwam het nog niet. Onder andere vanwege zorgen over de toename van ontbossing in met name Brazilië, spreekt de Europese Commissie met Mercosur-landen en EU-lidstaten over mogelijke aanvullende afspraken die de Europese zorgen over het akkoord moeten wegnemen. Deze besprekingen lopen moeizaam. Medio juni gaf de Braziliaanse president Lula Commissievoorzitter Von der Leyen te kennen, dat Brazilië geen extra bindende afspraken en sancties zal accepteren bovenop de afspraken uit 2019. Von der Leyen, op dat moment op toer in Latijns-Amerika, sprak de hoop uit nog dit jaar tot een deal te komen. Bronnen in Brussel vertellen ons, dat de Europese Commissie inderdaad naar alle waarschijnlijkheid geen bindende afspraken gaat toevoegen aan dit additionele instrument. Men hoopt op de komende EU-CELAC Top (top tussen de EU en de Latijns-Amerikaanse landen) op 17 en 18 juli 2023 tot een akkoord te komen.

 

Een EU-Mercosur handelsakkoord is om vier redenen belangrijk voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. 1) Geopolitiek; zo is China al zeer actief in de regio. 2) grondstoffen; de Mercosur-landen hebben grondstoffen die voor de EU van belang zijn. 3) Duurzaamheid; zonder EU-Mercosur-akkoord geen titel om over duurzaamheid te spreken. En uiteraard 4) economisch; een akkoord verlaagt importtarieven en verruimt markttoegang.

 

Toch heeft de Tweede Kamer zich al twee keer per motie tegen het EU-Mercosur-handelsakkoord uitgesproken. Wat op zijn minst bijzonder valt te noemen, omdat de teksten nog niet definitief zijn en het kabinet ook nog geen standpunt heeft ingenomen. Mijn collega’s in Brussel bij BusinessEurope waren stomverbaasd dat het Nederlandse parlement – handelsland van oudsher – deze positie innam. En ik kan ze eerlijk gezegd geen ongelijk geven. Daarom goed als er stevige duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden staan. Echter, president Lula gaf het al aan: veel landen hebben geen trek in Europees ‘duurzaamheidskolonialisme’.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.