Luisa Santos (BusinessEurope): ‘The results of the mid-term elections should not change substantially EU-US relations’

17-11-2022

Nederlandse vertaling:

De resultaten van de tussentijdse verkiezingen in Amerika zullen de betrekkingen tussen de EU en de VS niet wezenlijk veranderen. Onze betrekkingen zijn sterk vanuit economisch en politiek oogpunt, maar ze kennen ook een aantal uitdagingen en tegenwind. De nauwe coördinatie en sterke onderlinge afstemming in reactie op de Russische invasie van Oekraïne is de afgelopen maanden een hoogtepunt geweest in de trans-Atlantische betrekkingen. De oprichting van de Trade and Technology Council, een langgekoesterde wens van het bedrijfsleven om een ​​permanente dialoogstructuur tussen EU- en VS-beleidsmakers op te zetten, is een zeer welkome ontwikkeling die zou moeten leiden tot verbeteringen in het zakendoen tussen de EU en de VS. Maar recente Amerikaanse maatregelen, met name de discriminerende bepalingen in de Inflation Reduction Act met betrekking tot elektrische voertuigen, kunnen een schaduw werpen op het goede werk dat is verricht als ze niet snel worden aangepakt op een manier die recht doet aan de Europese belangen.

 

Originele Engelse tekst:

The results of the mid-term elections should not change substantially EU-US relations. Our relations are strong from an economic and political point of view but they face some challenges and headwinds. The close coordination and strong alignment in responding to Russia’s invasion of Ukraine has been an highlight of the Transatlantic relation in recent months. The creation of the Trade and Technology Council, a long term request from business to create a permanent structure of dialogue between EU and US policy makers, is a much welcome development that should lead to  improvements in doing business across the Atlantic. However recent US measures, in particular the discriminatory provisions included in the Inflation Reduction Act regarding Electric Vehicles, could cast a shadow over the good work that has been done if they are not addressed swiftly in a way that is satisfactory to European interests.

 

Luisa Santos

Plaatsvervangend directeur-generaal van BusinessEurope

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.