Nieuwe impacttoetsen om ondernemersklimaat te beschermen

17-11-2022

Er zijn toenemende zorgen over het concurrentievermogen van Nederland en de Europese Unie. Deze zorgen komen niet in de laatste plaats door de toenemende regeldruk en afwijkende nationale regelgeving van Europese normen. Zowel de Commissie als het kabinet komen met initiatieven om het ondernemersklimaat beter te beschermen in het wetgevingsproces.

 

Commissievoorzitter Von der Leyen wil ‘concurrentie-check’ op nieuwe wet- en regelgeving

Tijdens de Tripartite Social Summit van afgelopen maand heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar zorgen geuit over het concurrentievermogen van de Europese economie. Volgens Von der Leyen leven wij momenteel in tijden van grote economische onzekerheid, waarbij de interne markt dreigt te versnipperen en de mondiale positie van de Europese economie mogelijk verslechtert. Om deze reden stelt de Commissievoorzitter dat de EU in al haar handelingen rekening moet houden met het concurrentievermogen van het Europese mkb en de industrie. Dit wil Von der Leyen bereiken door nieuwe Europese wet- en regelgeving in de toekomst standaard te vergezellen van een “concurrentie-check”. Europese ondernemersorganisaties verwelkomen het initiatief, waar zij al geruime tijd om hebben verzocht.

 

Ook een nationale impacttoets voor nationale koppen op EU-wetgeving

Tegelijkertijd is er op nationaalniveau een stap gezet om het concurrentievermogen beter te borgen in het wetgevingsproces. In de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat constateert minister Adriaansens (EZK) dat de impact van nieuw beleid op de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven op dit moment niet wordt getoetst. Volgens de minister is het van belang dat een dergelijke afweging in de toekomst expliciet wordt gemaakt. Daarom wil het kabinet de ‘Impacttoets ondernemingsklimaat’ inrichten voor zogenoemde ‘nationale koppen’ bovenop Europese regelgeving. Bovendien wil het kabinet voortaan Europese regels en normen als uitgangspunt nemen, zonder hier onnodige aanvullende eisen aan toe te voegen in nationale wetgeving.

 

Stap naar beter ondernemingsklimaat

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over het feit dat het kabinet voortaan EU-regels en normen als uitgangspunt wil nemen. Daarnaast is het positief dat zowel de Europese Commissie als het kabinet een impacttoets willen introduceren om negatieve effecten van wet- en regelgeving op het concurrentievermogen te voorkomen. Het zou wenselijk zijn als alle Europese lidstaten een dergelijk toetsingsmechanisme zouden introduceren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.