Op naar een duurzame en efficiënte transitie van transport en logistiek

24-11-2023

Door Elisabeth Post tenslotte, de voorzitter van TLN

 

Voor Transport en Logistiek Nederland staat duurzaamheid centraal in de transitie naar een groenere en efficiëntere toekomst. Daarbij zijn drie kernaspecten van cruciaal belang: betaalbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het behalen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen vereist niet alleen voortdurende inzet op het gebied van milieuvriendelijke alternatieven, maar ook aandacht voor de infrastructuur en kostenefficiëntie. 
 

Om te beginnen moet de betaalbaarheidvan duurzame alternatieven, zowel qua brandstof als voertuigkosten, worden aangepakt. Een werkbare Total Cost of Ownership (TCO) is essentieel. Dit betekent dat niet alleen de prijs van voertuigen moet dalen, maar ook dat er voldoende laad- en tankinfrastructuur beschikbaar moet zijn. Tegelijkertijd is beschikbaarheid van biobrandstoffen in de vroege transitiejaren van groot belang. 

 

Daarnaast moet betrouwbare energielevering worden gegarandeerd. Ondernemers zullen niet snel overstappen op zero-emissie voertuigen als ze niet verzekerd zijn van een stabiele energievoorziening. Een verzwaring van het elektriciteitsnet is noodzakelijk om te voldoen aan de groeiende energiebehoefte. 

 
 

Efficiënte logistiek is een andere sleutelfactor, waarbij de herziening van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) wordt benadrukt. Sommige voorstellen, zoals veranderingen in de importlocatie en verkorte duur van tijdelijke opslag, dreigen het proces onnodig complex te maken. Vooral voor kleinere bedrijven. Harmonisatie van lokale regels, met name met betrekking tot zero-emissie- en milieuzones, kan de bedrijfsvoering stroomlijnen. 

Het streven naar een ‘modal optimum’, ondersteund door EU-wetgeving, moet intermodaal vervoer aantrekkelijker maken. De herziening van de ‘Combined Transport Directive’ is een stap in deze richting. 

 
 

In de digitale sector is een snelle implementatie van het eCMR-protocol van groot belang. Standaardisering en certificering van eCMR-providers op Europees niveau, samen met actieve ondersteuning van bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), bij digitaliseringsinspanningen, dragen bij aan een soepele overgang. Het is cruciaal dat de eFTI-verordening nauw aansluit op de praktijk in de logistieke sector, om zo de digitalisering optimaal te ondersteunen. 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.