Rapporten van Letta en Draghi: ontketen het potentieel van Europese MKB's.

29-04-2024

Afgelopen week presenteerde de Italiaanse ex-premier Enrico Letta zijn langverwachte rapport over de toekomst van de Europese Interne Markt. Hij heeft dit rapport geschreven in opdracht van de lidstaten en de Europese Commissie. Een van de belangrijke aanbevelingen in het rapport is om “het potentieel van mkb-bedrijven te ontketenen”.

 

Het rapport merkt terecht op dat de Europese economische kracht is gestoeld op miljoenen MKB-bedrijven en dat deze bedrijven een belangrijke katalysator vormen van innovatie en sociale cohesie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek door MKB-Nederland dat mkb-bedrijven uitblinken in hun maatschappelijk toegevoegde waarde en sleutelrol in de lokale economie. 

 

Een voorwaarde om mkb-bedrijven hun potentie te laten ontketenen, is toegang tot financiering. VNO-NCW en MKB-Nederland zien overal in Europa dat traditionele bronnen van financiering zoals bancaire financiering voor mkb-bedrijven teruglopen. Dit is voor een deel het gevolg van het beperken van risico’s voor banken als gevolg van de bankencrisis van 2007. Deze timing is ongunstig voor mkb-ondernemers, die juist nu grote investeringen moeten doen in het kader van de digitale en de duurzame transitie.  

 

Een van de aanbevelingen die Letta doet is het voltooien van de Europese kapitaalmarktunie. Dit versterkt niet alleen de interne markt maar vergroot ook de financieringsmogelijkheden voor het MKB. Wij zouden hier nog een paar aanbevelingen aan toe willen voegen. Het zou ook goed zijn als het financieringslandschap in de EU gevarieerder werd. Er is een brede mix van private en publieke financiering nodig en daarnaast – net als in de V.S. – een groter aandeel van o.a. risicodragend kapitaal, zoals private equity.  

 

Daarnaast zal er meer geld beschikbaar moeten komen voor R&D. We zien dat we op veel sleuteltechnieken achterlopen op China en de VS, als het gaat om de investeringen op sleuteltechnieken. Het is dus zaak dat dit R&D-gat wordt gesloten en dat we daarbij de participatie van het bedrijfsleven vergroten. Het bedrijfsleven financiert 57,9% van de totale R&D-uitgaven in de EU, maar ontving slechts 28,2% van de financiering uit Horizon 2020. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de deelname van het mkb.   

 

In de zomer staat ons een tweede rapport te wachten van een andere Italiaanse oud-premier. Mario Draghi zal dan namelijk zijn aanbeveling doen over een Europees industriebeleid. Ook in dit rapport mag het belang van het mkb en de noodzaak voor meer en diverse financiering niet ontbreken. Nog iets verder op de horizon wachten de onderhandelingen over het nieuwe Europese financiële kader. Dit is het moment dat de grote beslissingen zullen worden gemaakt omtrent mkb-financiering. Wij zullen ons ervoor inzetten dat onze boodschap dan in Brussel goed is geland.

 

Lees hier het officiële persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op het Letta rapport.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.