Reguleren van green claims: goed idee, maar houdt het werkbaar

29-01-2024

Deze maand wordt in het Europees Parlement gestemd over het ontwerp rapport op het ‘Green Claims’ voorstel. Dit voorstel moet greenwashing door bedrijven tegen gaan. Greenwashing is negatief, zowel voor de consument die bewustere keuzes wilt maken als voor Europese bedrijven die zich wél echt inzetten voor vergroening. Door valse claims wordt ook de legitimiteit van deze bedrijven onderuit gehaald en leggen zij het af tegen bedrijven die zeggen groen te zijn maar er geen tijd en moeite in stoppen om ook echt groen te worden.  Vanuit het bedrijfsleven zijn we dan ook blij met dit voorstel van de Europese Commissie. Het is goed dat er meer onderbouwing komt van claims en dat deze ook gecontroleerd kunnen worden.

 

‘Green hushing’

Toch speelt er een grote zorg bij ons over dit voorstel. Er wordt momenteel onvoldoende rekening gehouden met dat de last voor bedrijven om een claim te onderbouwen te hoog wordt. Daardoor zien bedrijven zich gedwongen over te gaan tot  ‘green hushing’: het geen informatie meer beschikbaar stellen over hoe groen een bedrijf of product is.

Er is namelijk veel tijd en geld nodig om een claim te onderbouwen, controleren en te laten verifiëren. Deze onderbouwing moet daarom werkbaar en proportioneel zijn. Dit geldt vooral voor ‘third party verification’ voor elke individuele claim die een bedrijf maakt. Met name MKB-bedrijven zullen hier in veel gevallen niet de middelen voor hebben.

De Raad en het Europese Parlement hebben nog de tijd om hier extra aandacht aan te besteden. Zo moet er onder andere gekeken worden naar hoe het verificatieproces versimpeld kan worden. Een mogelijke oplossing hiervoor is de methode van onderbouwing te laten verifiëren door een derde partij, in plaats van elke individuele claim afzonderlijk. Ook kan er gekeken worden hoe een onderbouwing open en transparant kan zijn, zonder dat daarvoor een accountkantoor ingeschakeld moet worden met alle kosten van dien. Dit zou opgelost kunnen worden door informatie beschikbaar te stellen aan consumenten en ngo’s die daarom vragen.

Als dit soort versimpelingen niet mogelijk blijken, roepen wij op om MKB-bedrijven hiervan uit te sluiten.

 

Ruimte voor verbetering

Ook op andere punten kan veel gedaan worden door de Commissie en lidstaten om een deel van de last voor bedrijven weg te nemen. Zo moet er een simpele tool geïntroduceerd worden waarmee bedrijven een ‘lifecycle analyse’ kunnen uitvoeren en de voetafdruk van een product kunnen berekenen. Ook moet er gelet worden op dat dit voorstel nieuwe duurzame labels, zowel van bedrijven als door publieke autoriteiten, niet onmogelijk maakt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.