Rol van bedrijven in de klimaatambities van de EU

04-07-2019

Leon de Graaf, adviseur klimaat politiek en circulaire economie van BusinessEurope schrijft over de rol van het bedrijfsleven in de klimaat-neutrale ambitie van de EU.  In Nederland is de laatste tijd erg veel te doen geweest omtrent het nationale Klimaatakkoord. Deze diepe sociaal-economische discussies spelen echter ook elders in Europa. Nu de Europese Commissie en het Parlement de ambitie hebben omarmt om klimaatneutraal te worden is de Europese Raad ook dichtbij een akkoord. Dit betekent dat de volgende Europese cyclus vooral invulling zal moeten geven hoe deze ambitie te behalen. Wat is hierin belangrijk voor het Europese bedrijfsleven?

 

 

Randvoorwaarden

Het Europese bedrijfsleven steunt de ambitie van klimaatneutraliteit en is al goed op weg hieraan te voldoen: Tussen 1990 en 2016 is de CO2 uitstoot van de industrie en de energievoorzienende bedrijven respectievelijk met 37% en 32% gedaald, een stuk meer dan Europa als geheel (24%).

Om klimaatneutraliteit rond het midden van de eeuw te behalen, wat volgens de wetenschap nodig is om de opwarming van de aarde met redelijke zekerheid tot 1.5°C te beperken, is het cruciaal om aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen, namelijk:

  1. De Europese lidstaten starten allemaal vanaf een ander punt in de transitie, gewoonweg omdat hun economieen zo verschillend zijn. Daarom is Europese coordinatie cruciaal om de meest kosteneffectieve oplossingen toe te passen in de juiste landen en op het juiste moment.
  2. Om bedrijvigheid in Nederland en elders in Europa te houden is het cruciaal dat Europa een alomvattende industriele strategie toepast om investeringen in innovatie, onderwijs en infrastructuur voor de energietranstie snel op te schalen.
  3. Voor Europese industrie is een grote hoeveelheid goedkope, schone energie nodig. Waarschijnlijk betekent dit dat sommige sectoren 3-4 keer zoveel elektriciteit gaan gebruiken, en dus moet in kaart worden gebracht wat hiervoor nodig is.
  4. De Europese burgers dienen beter betrokken te worden bij de transitie, bijvoorbeeld hoe zij hun eigen energie en kosten kunnen verlagen, maar ook dat er meer draagvlak komt voor grote projecten.
  5. Tenslotte moet Europa andere grote economieen harder pushen om ook meer te doen. Terwijl de CO2 uitstoot in Europa vorig jaar afnam met 2%, steeg deze wereldwijd jammer genoeg juist met 2%. Zeker de grote landen moeten laten zien dat zij het Parijsakkoord respecteren en nastreven, anders zal Europa met extra maatregelen moeten komen om zowel haar ambities als bedrijvigheid te beschermen.

Hoewel klimaatneutraliteit nog decennia voor ons ligt is het toch belangrijk dat Europa, de listaten, het bedrijfsleven en de rest van de samenleving al de komende jaren zoveel mogelijk voortgang proberen te boeken op deze randvoorwaarden. Alleen zo wordt er snel zekerheid geboden dat men serieus is om het globale klimaatprobleem op te lossen.

 

Lees de gehele BusinessEurope-strategie over wat er volgens het Europese bedrijfsleven nodig is om naar een klimaat neutrale economie te werken.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.