Sociale dialoog over telewerken en recht op onbereikbaarheid

25-05-2022

De Europese sociale partners – dat zijn werkgevers- en werknemerskoepels BusinessEurope, SMEunited en de European Trade Union Confederation (ETUC) - hebben twee jaar geleden in het ‘Digital Framework Agreement’ afspraken vastgelegd over digitalisering en de gevolgen daarvan voor het werk. Een ‘recht op onbereikbaarheid’ maakt daarvan geen deel uit. Inmiddels heeft het Europese Parlement er bij de Europese Commissie aangedrongen om met wetgeving voor bereikbaarheid te komen, ondanks dat we reeds de Europese Arbeidstijdenrichtlijn en uitgebreide Arbeidsomstandighedenwetgeving hebben. De Europese Commissie heeft laten weten dat als het werkgevers en werknemers niet lukt met elkaar afspraken te maken over telewerken en recht op onbereikbaarheid, zij zelf een voorstel voor Europese wetgeving zal doen. In het Europese verdrag is namelijk bepaald dat als de sociale partners gezamenlijk tot een voorstel voor Europese regels komen, de Commissie dat in principe kan overnemen. Daarmee heeft de Europese sociale dialoog aanzienlijke bevoegdheden.

 

De Europese sociale partners hebben inmiddels afgesproken met elkaar om de tafel te gaan zitten om een voorstel uit te werken. Dat moet leiden tot een juridisch bindende overeenkomst die vervolgens in een Europese richtlijn zal worden omgezet. Noch de Raad, noch de Commissie hebben dan de mogelijkheid om de inhoud van de overeenkomst aan te passen. Daarmee wordt verder voorkomen dat de Europese Commissie zelf met een voorstel komt waarover werkgever en werknemers zich moeten uitspreken. De onderhandelingen zullen worden gebaseerd op het bovengenoemde Digital Framework Agreement. Als het lukt in de Europese sociale dialoog tot een bindende overeenkomst te komen laten BusinessEurope, SMEunited en ETUC ook zien, dat het proces van sociale dialoog tot positieve resultaten kan leiden wanneer sociale partners de ruimte wordt geboden met elkaar te onderhandelen. VNO-NCW is lid van BusinessEurope, MKB-Nederland van SMEunited.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.