Staan voor fundamentele Europese waarden van vrijheid en vrijhandel 

21-03-2024

 In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van JA21. 

 

JA21 is voorstander van de Europese Unie als economische gemeenschap waar burgers en bedrijven van profiteren. De toegevoegde waarde van de Europese Unie ligt bij de economische gemeenschap inclusief gemeenschappelijke handelspolitiek. De wereldwijde economische concurrentie neemt toe, en de EU dient voor Nederland als een goede tegenkracht bij onderhandelingen met andere handelsblokken, zoals China en de Verenigde Staten. 

 

Wij zijn voor een Europa waarin lidstaten samenwerken, maar tegelijkertijd hun soevereiniteit behouden. De EU moet zorgen voor economische groei, welvaart en banen. Ondernemers moeten weer de ruimte te krijgen. Dus met zo min mogelijk regeldruk of andere Brusselse bemoeienis, want steeds vaker belemmert regeldruk ondernemers en fnuikt het economische activiteit. 

 

De NAVO dient onze collectieve veiligheid. De lidstaten onze soevereiniteit. De kracht van de EU ligt in economische veiligheid. Dat onderscheid moet blijven. JA21 wil daarom de gemeenschappelijke markt verbeteren en versterken, door bijvoorbeeld de kapitaalmarktunie te vervolmaken en meer vrijhandelsverdragen te sluiten. De open buitengrenzen zetten het vrije verkeer van werknemers, goederen en diensten onder druk. Daarom moeten de Europese buitengrenzen goed bewaakt worden en illegaal binnenreizen nooit worden beloond met een verblijfsvergunning. 

 

De EU moet zich zoveel mogelijk terugtrekken uit het leven van mensen en een dienende rol naar de lidstaten aannemen. Privacy, digitale veiligheid en vrijheid van meningsuiting staan daarbij hoog in het vaandel. Om onze democratische invloed en belangen veilig te stellen, moet de invloed van de nationale politiek in de EU worden vergroot en de Brusselse bureaucratie teruggedrongen. 

 

JA21 staat dus voor de fundamentele Europese waarden van vrijheid en vrijhandel. Dat is wat Nederlanders van de EU verwachten, en dat is waarvoor JA21 naar Brussel gaat. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.