Tom Berendsen (CDA/EVP): “Geen antwoord nodig op de VS, maar hard aan de slag om eigen positie te versterken”

23-02-2023

Deze weken staat industriepolitiek bovenaan de agenda in Europa. Aangewakkerd door de Amerikaanse Inflation Reduction Act komt de Europese Commissie met een tegenreactie: het Green Deal Industrial Plan. Wat mij betreft een fundamenteel verkeerd uitgangspunt. We hebben geen antwoord nodig op de VS, we moeten juist hard aan de slag om onze eigen positie te versterken.

 

Komende maand moet meer duidelijk worden over hoe het pakket uiteenvalt in specifieke maatregelen zoals de Net-Zero Industry Act en Critical Raw Materials Act. In mijn optiek moet de Europese Commissie zich op een drietal zaken richten.

 

Geef prioriteit aan onze gedeelde energie-infrastructuur. De komende jaren zal energie in de EU een factor 5 à 6 duurder zijn dan in de VS, terwijl goedkope en makkelijk beschikbare energie een basisvoorwaarde is voor onze industrie om concurrerend te zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor onze overheid om samen met het bedrijfsleven in kaart te brengen wat nodig is om investeringen te vergroten en procedures te versnellen.

 

Diezelfde samenwerking zullen we nodig hebben om - voor belangrijke toekomstige technologieën zoals batterijen, zonnepanelen en chips - niet te afhankelijk te worden of blijven van anderen. De Chips Act is een eerste voorbeeld van strategisch industriebeleid, waar door samenwerking van alle partijen de Europese positie versterkt moet worden. Daar ligt nu voor de politiek een belangrijke opdracht om de wet zo snel mogelijk af te ronden zodat bedrijven aan de slag kunnen.

 

Tegelijkertijd zullen we de opgedane kennis en technologie beter moeten beschermen. Nu we massaal belastinggeld gaan investeren in strategische sectoren in Europa, kan het niet zo zijn dat de baten vervolgens wegvloeien naar China. Voor het beschermen van kennis en technologie wordt nu vooral naar regels van de overheid gekeken. Wat mij betreft maken we die strenger, maar het bedrijfsleven draagt ook een eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan onze strategische autonomie.

 

Industriepolitiek staat terecht volop in de aandacht, wat ik als rapporteur voor het industriebeleid in het Europees Parlement alleen maar kan toejuichen. Strategische en groene industriepolitiek is hard nodig om te verduurzamen en tegelijkertijd onze welvaart te behouden. Maar bovenal blijft het belangrijk dat voor onze economie van de toekomst wij zelf aan het stuur zitten en niet reageren op anderen.

 

Tom Berendsen
Europarlementariër CDA en EVP

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.