Verduurzamingsplannen VS: Von der Leyen pleit voor een Europese reactie

15-12-2022

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen pleit voor Europese maatregelen om te voorkomen dat strategische industrie hun productie ongewenst naar de Verenigde Staten verplaatst door de hoge energieprijzen en het aangekondigde Amerikaanse verduurzamingspakket.

 

Vanaf 1 januari 2023 zal de Inflation Reduction Act in de VS in werking treden, waardoor er bijna 400 miljard dollar aan onder andere subsidies en belastingkredieten beschikbaar komt voor bedrijven die produceren met Amerikaanse onderdelen of in de VS. Hoewel het goed is dat de VS inzet op duurzaamheid, benadeelt het pakket Europese fabrikanten door verschillende discriminerende elementen, waaronder zogenaamde ‘Buy American’ clausules, die waarschijnlijk in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

 

Door de combinatie van hoge energieprijzen in Europa en de zeer aantrekkelijke voorwaarden in de VS is er een groot risico dat Europese industriebedrijven hun productie verleggen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. ‘Nu al zien we industriële productie stilvallen en als ketens zich eenmaal gaan verleggen komen ze niet meer terug en dat is funest voor onze economische structuur op lange termijn’, zei Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, op radio 1 in het programma Sven op 1.

 

In een speech op het Europacollege in Brugge pleitte Von der Leyen voor een Europese reactie en liet zij een aantal beoogde tegenmaatregelen doorschemeren. Zo sprak Von der Leyen zich onder andere uit voor het aanpassen en versimpelen van Europese staatssteunkaders om het ‘weglekken’ van strategische sectoren te voorkomen. In dit kader noemt Von der Leyen bijvoorbeeld het breder en sneller inzetten van Europese industrieprojecten, de zogenaamde “Important Projects of Common European Interest”, oftewel “IPCEIs”. Daarnaast hintte de Commissievoorzitter op het oprichten van een Europees “soevereiniteitsfonds” om industrie te financieel steunen door middel van “gemeenschappelijke Europese financiering”.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een slim pakket aan maatregelen. ‘De les van Covid en van de oorlog is dat we voor onze industrie niet alleen afhankelijk willen zijn van andere machtsblokken. De middelen zijn er bovendien voor een belangrijk deel in Europa. Bijvoorbeeld vanuit het Europees Recovery Fund. Ook in Nederland zijn er veel middelen beschikbaar gekomen voor klimaatbeleid. We moeten nu vooral doorpakken en de plannen die we hadden voor verduurzaming van onze industrie versneld uitvoeren’, aldus Thijssen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.