VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten Europese due dilligence-wetgeving

18-02-2022

In de week van 21 februari publiceert de Europese Commissie naar verwachting haar voorstel voor nieuwe Europese due diligence wetgeving. Die zal gaan over de gepaste zorgvuldigheid die ondernemingen moeten betrachten om misstanden in hun wereldwijde toeleveringsketens te voorkomen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van Europese regels op dit vlak. Misstanden in de keten moeten worden voorkomen, en dan zijn eenduidige Europese regels beter dan 27 ongecoördineerde nationale wetten in de EU. Wij willen Europese regels die de problemen effectief aanpakken en tegelijkertijd werkbaar zijn qua kosten en administratieve lasten. En ze moeten een gelijk speelveld realiseren voor Europese en niet-Europese bedrijven op de Interne Markt. De regels moeten voor bedrijven, toezichthouders en rechters duidelijk en toepasbaar zijn

 

Vooruitlopend op het Commissievoorstel heeft VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen samen met CNV en FNV eerder deze maand een oproep gedaan aan de Europese Commissie om in de due diligence wetgeving die op uitkomen staat de bouwstenen van het unanieme SER-advies van vorig jaar daarover mee te nemen.

 

Eén van de instrumenten die de SER bepleit is dat de Europese Commissie stimuleert dat er collectieve sectorgewijze initiatieven tot stand komen, zodat bedrijven hun gezamenlijke invloed in de keten kunnen bundelen en een leerproces in gang wordt gezet. Dat komt duurzame ketens ten goede. Samen met internationaal secretaris en dagelijks bestuurslid van FNV Petra Bolster-Damen en CNV-voorzitter Piet Fortuyn wees de VNO-NCW-voorzitter op het feit dat, gezien de complexiteit van internationale ketens, wetgeving samen moet gaan met dergelijke collectieve afspraken op sectorniveau. 

 

Lees het artikel in Politico hier.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.