Voorkomen van werkloosheid is sociale bescherming

17-10-2019

Op 24 september organiseerde de Europese vakorganisatie ETUC een conferentie over de implementatie van de Europese  aanbeveling over toegang tot sociale bescherming van zowel werknemers als zzp’ers. Over de aanbeveling zelf hebben werkgevers al in april 2018 hun standpunt ingenomen.

De Zelfstandigen Enquête 2019 van het CBS geeft aan, dat nog geen 8% van de zzp’ers ontevreden is over hun zzp-schap

Met de komst van de nieuwe Europese Commissie wil de ETUC opnieuw de aandacht vestigen op sociale bescherming van met name zzp’ers. SMEUnited liet er in een videoboodschap geen misverstand over bestaan, dat zzp’ers geen werknemers zijn en dat ETUC zich  daarmee op het terrein van ondernemersorganisaties begeeft. Werkgevers vinden, dat zzp’ers toegang behoren te hebben tot sociale basiszekerheden. Zij hebben een B2B relatie, versturen facturen en ontvangen daarmee geen salaris. Maar, de sociale bescherming moet financieel houdbaar zijn. Het is aan de lidstaten om te bepalen hoe die sociale bescherming moet worden ingericht.

 

De implementatie van de aanbeveling wordt gemonitord via drie instrumenten, te weten de regeling voor de implementatie zelf, wederzijdse leerprogramma’s en het Europese Semester. Volgens ETUC worden zzp’ers op de arbeidsmarkt slecht behandeld. Er zou sprake zijn van armoede. Om dat tij te keren, zou de pijler van sociale rechten in de EU helemaal geen kompas moeten zijn, maar juist meer wettelijke verplichtingen voor de lidstaten van de EU moeten bevatten.

 

Laten we eens een paar feiten op een rij zetten. De Zelfstandigen Enquête 2019 van het CBS geeft aan, dat nog geen 8% van de zzp’ers ontevreden is over hun zzp-schap. Voor 80% van de zzp’ers geldt werkzekerheid. Het eerlijke verhaal is, dat zzp’ers in Nederland zich vooral in de leeftijd boven 55 jaar bevinden. Zij realiseren voor een zeer belangrijk deel de groei van tijdelijke arbeid en doen daarmee geen beroep op een sociale uitkering. Dat eerlijke verhaal is pas compleet als we ook blijven zien, dat de kosten van arbeid in Nederland hoog zijn en voor werkgevers hoger worden naarmate de leeftijd van werknemers stijgt.

 

Sociale bescherming is het voorkomen van armoede, het voorkomen van een gedwongen beroep op een uitkering en het hebben van werk. Dat zijn belangrijke criteria waarlangs het succes van de implementatie van toegang tot sociale bescherming van werkenden en zzp’ers moet worden gemeten.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.