Voorlopig akkoord over platformwerk

20-12-2023

Toch nog onverwacht hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over platformwerk. De Raad en het Europees Parlement moeten het voorlopig akkoord nog goedkeuren.

 

In afwijking van de algemene benadering van de raad wordt in het voorlopig akkoord gekozen voor een brede definitie van een platform. D.w.z. dat alle digitale systemen die platformwerk mogelijk maken onder de richtlijn vallen. Verder worden er vijf criteria/indicatoren aangehouden waarvan er aan twee moet zijn voldaan om te bepalen of een medewerker van een platform moet worden gekwalificeerd als medewerker. Lidstaten zijn bevoegd om hieraan criteria of indicatoren toe te voegen.

 

Als er een wettelijk vermoeden is van het zijn van werknemer, moet het digitale platform aantonen, dat er volgens het nationale recht en de nationale praktijk geen arbeidsverhouding bestaat. Die criteria zijn: begrenzing van de omvang van de beloning die wordt ontvangen; toezicht op de prestaties op de medewerkers van het platform, onder meer langs digitale weg; controle over de verdeling of toewijzing van taken; controle over de arbeidsomstandigheden en beperkingen bij de keuze van de werktijden; beperking van de vrijheid om het werk te organiseren en regels over hun aanwezigheid of gedragingen.

 

Digitale arbeidsplatformen zullen bepaalde soorten persoonsgegevens niet kunnen verwerken door middel van geautomatiseerde monitoring- of besluitvormingssystemen. Als persoonsgegevens over de emotionele of psychologische toestand van platformwerkers gegevens met betrekking tot privégesprekken; gegevens om de huidige of potentiële vakbondsactiviteit te voorspellen; gegevens die worden gebruikt om de raciale of etnische afkomst, migratiestatus, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen of gezondheidstoestand van een werknemer af te leiden en biometrische gegevens, met uitzondering van gegevens die voor authenticatie worden gebruikt.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.