Voorwoord Blik op Europa 20 december 2023

20-12-2023

Beste Lezer,

 

Voor u ligt een extra dikke Kerst-editie van de Blik op Europa. Dat is op zich niet verwonderlijk. De huidige Europese Commissie is bezig een massieve beleidsagenda af te ronden, zoals Sigrid Johannisse, hoofd van de Economische en Klimaatafdeling van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU,  in haar bijdrage voor deze Blik ook aangeeft. Op vier brede beleidsterreinen – vergroening, digitalisering, strategische autonomie en sociaal beleid – heeft  de Commissie een reeks initiatieven genomen om de EU voor te bereiden op de toekomst en tegelijkertijd Europese waarden te verankeren.

 

Terwijl de grote lijn van die beleidsagenda goed is heeft zij zeker voor het bedrijfsleven ook een donkere keerzijde. Het is geen toeval dat zowel Markus Beyrer, Directeur Generaal van de Europese werkgeverskoepel BusinessEurope, als Véronique Willems, Secretaris-Generaal van de Europese MKB-koepel SMEunited, in hun bijdrage over het afgelopen jaar voor deze Blik ingaan op de steil gestegen administratieve lastendruk die de concurrentiepositie van Europese bedrijven bedreigt. Het moet een speerpunt van de volgende Commissie worden om die in druk de touwen te houden.

 

Belangrijke aanzetten voor wat die volgende Commissie moet gaan doen wil het Belgische voorzitterschap van de EU leveren, dat op 1 januari aanstaande begint. In deze Blik vind u een overzicht van de prioriteiten van de Belgen, en tevens de inzet van het VBO, de Belgische zusterorganisatie van VNO-NCW op dat Belgische Raadsvoorzitterschap.

 

Ook Nederland maakte kort geleden opnieuw het bestand op van de EU. Dat gebeurde in de jaarlijkse ‘Staat van de Europese Unie’ die drie dagen na de Nederlandse verkiezingen heel stilletjes naar de Tweede Kamer werd gestuurd. In deze Blik geven we een overzicht van die beleidsnota, die nadrukkelijk het belang van de EU onderstreept.

 

Naast deze diverse bijdragen over de brede agenda van de EU gaan we ook, als altijd, concreet in op een aantal recente concrete beleidsontwikkelingen. Op voor bedrijven wezenlijke onderwerpen is in de laatste weken een reeks belangrijke akkoorden tot stand gekomen: we praten u bij op kunstmatige intelligentie, maatschappelijk verantwoord ondernemen in ketens, platformwerk, de dataspace over gezondheid en de hervorming van de elektriciteitsmarkt.

 

We wensen u veel leesplezier onder kerstboom, fijne feestdagen en een goed begin van een nieuw jaar vol Europees nieuws, waaronder niet in het minst de Europese verkiezingen!

 

 

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.