Voorwoord Blik op Europa 21 maart

21-03-2024

 

Beste lezer,

 

De Europese verkiezingen naderen in galop, en dat heeft zijn weerslag op de Brusselse agenda, en niet minder op deze Blik op Europa. 

 

Ten eerste is er een enorme eindspurt gaande om nog zoveel mogelijk wetgeving erdoor te krijgen voordat het Europese Parlement na de laatste plenaire eind april met verkiezingsreces gaat. In die plenaire vergadering moeten nog vele tientallen wetsvoorstellen worden goedgekeurd, waaronder heel belangrijke zoals de nieuwe Richtlijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze Blik gaat in op het akkoord over de Europese Ruimte voor Gezondheidsdata en op het akkoord over een verbod om producten die met dwangarbeid gemaakt zijn op de Europese markt te brengen. 

 

Daarnaast worden er door de Commissie nog allerlei wetgevingsvoorstellen gepubliceerd die niet meer vóór de verkiezingen kunnen worden afgerond, maar die dan op het bord van het volgende Parlement komen te liggen en op de nieuwe Raadsagenda belanden. Deze Blik gaat in op nieuwe regels om de bodemgezondheid in de EU te verbeteren, een plan om de positie van de boer in de keten te versterken en een strategie om de investeringen in digitale infrastructuur te versterken en de veiligheid van onderzeese pijpleidingen en datakabels te verbeteren.

 

Ook berichten we u over twee ronde tafels die we zelf met zusterorganisaties organiseerden in Brussel over toekomstig Europees waterbeleid en plannen om investeringen in groene energie-infrastructuur te bevorderen. Met die bijeenkomsten willen we onze ideeën voor de nieuwe EU-agenda tractie geven. 

 

Tot slot bieden we u liefst vier externe bijdragen in onze serie over de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen voor de Europese verkiezingen. Deze keer is het woord aan Bas Eickhout van PvdA/GroenLinks, Gerben-Jan Gerbrandy van D66, Michiel Hoogeveen van JA21 en Bert-Jan Ruissen van SGP.  

 

We wensen u veel leesplezier!  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.