Voorwoord Blik op Europa 24 mei

24-05-2024

 

Beste lezer,

 
Voor u ligt de laatste Blik op Europa vóór de Europese verkiezingen van 6 juni aanstaande. De campagnes van de partijen zijn inmiddels goed op gang, bijna elke dag is er wel een boeiend debat van de Nederlandse en Europese lijsttrekkers en van andere kandidaten te volgen. De grote onderwerpen kristalliseren zich uit. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn druk in de weer met een uitgebreide lijst activiteiten en publicaties om de Europese verkiezingen in de schijnwerper te zetten. 

 
In deze Blik vindt u opnieuw twee bijdragen in het kader van onze reeks over de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, ditmaal van Sander Smit van BBB en Sacha Muller van Volt. 

 

Ook hebben we Professor Catherine de Vries gevraagd om haar visie te geven op de strategische agenda voor de EU die na de verkiezingen vastgesteld moet worden. 

 

In de Nederlandse politiek werd vorige week het Hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet gepubliceerd. In deze Blik treft u onze eerste appreciatie van de Europese elementen in dat akkoord aan. 

 

En omdat ondanks alle verkiezingsturbulentie het werk in Brussel ook gewoon doorgaat, treft u ook een analyse aan van de vergadering van de Raad van Ministers voor Economisch-Financieel beleid over de kapitaalmarktunie – ook echt een thema in veel verkiezingsdebatten – en de vergrijzing. 

 

We wensen u weer veel leesplezier! 
 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.