Voorwoord Blik op Europa 29 april

29-04-2024

 

Beste lezer,


Vorige week vergaderde het Europese Parlement voor de laatste keer vóór de verkiezingen plenair. In die vergadering is over een groot aantal belangrijke wetsvoorstellen besluiten genomen. Een overzicht van de meest belangrijke voor het bedrijfsleven treft u aan in deze Blik op Europa. Sommige wetsvoorstellen zijn definitief afgerond, voor andere heeft de besluitvorming wel in het Parlement plaatsgevonden, maar moet de Raad er later, dat wil zeggen na de verkiezingen, een standpunt over innemen en moet daarna nog de ‘triloog’ tussen Parlement, Raad en Commissie plaatsvinden.
 

 

Vanaf nu gaat de EU in campagnemodus en wordt alle aandacht gericht op de verkiezingscampagnes in de aanloop van 6 juni. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een uitgebreide en heel gevarieerde lijst van activiteiten die wij in het kader van de EU verkiezingscampagne zullen ondernemen. 

 

Maar voordat we helemaal op de campagne overschakelen treft u in deze Blik nog artikelen aan over belangrijke besluiten die genomen zijn over het ontketenen van het Europese mkb-potentieel, de tussenstand van besluiten over de te late betalingen, in aantocht zijnde regels over het betalingsverkeer en de ontwikkelingen rond het farmapakket. 

 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Winand Quaedvlieg

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.