Wat speelt er nog in Brussel, zo vlak voor de Europese verkiezingen?

26-04-2019

 

Europese werkgevers zetten in op innovatieve en mensgerichte digitalisering

Nederland en Europa worden steeds meer onderdeel van een wereldwijde digitale economie. Daarom doet de Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope, waarvan VNO-NCW lid is, aanbevelingen voor het Europese digitaliseringsbeleid. Kernbegrippen zijn innovatieve vrijheid en mensgerichtheid. Slimme regelgeving is nodig om digitalisering veilig te houden en tegelijkertijd innovatie niet te dwarsbomen. Ook moet worden gestreefd naar een digitale transitie waarin niet alleen efficiëntie van bedrijfsprocessen wordt vergroot, maar ook mensen toegang blijven houden tot banen die kwalitatief hoogstaand zijn. Andere elementen zijn het vergroten van het vertrouwen van mensen in het gebruik van hun gegevens en het investeren in digitale technologie en infrastructuur. De bijbehorende notitie ‘Our Digital Ambition’ is hier te vinden.
'Slimme regelgeving is nodig om digitalisering veilig te houden en tegelijkertijd innovatie niet te dwarsbomen.'

EU dreigt met tegenmaatregelen op handelsbeleid VS

Nadat de VS heeft gedreigd met het verhogen van hun tariefmuur voor de import van luchtvaartbouw en agrarische producten vanuit de EU, dreigt de EU met mogelijke tegenmaatregelen. Deze zijn gericht zijn op het weren van kolen, vis, alcoholische dranken, chocolade, leerproducten en tractoren uit de VS. Tegelijkertijd wil Europees Commissaris Cecilia Malström in gesprek gaan met de Amerikanen om een dergelijke vergelding te voorkomen.

 

Betere regelgeving uit Brussel: Waar staan we nu?

Vijf jaar geleden is de Europese Commissie aan de slag gegaan met een ambitieuze agenda om de Europese regeldruk te verminderen en het besluitvormingsproces te verbeteren. Een van de speerpunten is het beter betrekken van bedrijven in het Europese besluitvormingsproces.  ‘Europese wetten en beleid kunnen simpeler, duidelijker en doelmatiger voor bedrijven en burgers’, aldus Eurocommissaris Frans Timmermans. Vlak voor de Europese verkiezingen mei dit jaar heeft de Europese Commissie de maatregelen om regelgeving te verbeteren geanalyseerd en geëvalueerd.

 

In de recent verschenen mededeling schetst de Commissie de voortgang van de Commissie Juncker. We delen de analyse dat er goede stappen zijn gezet om tot vraaggestuurde besluitvorming te komen. Het REFIT-platform is een effectief forum waarin stakeholders suggesties kunnen doen voor het vereenvoudigen van bestaande EU wet- en regelgeving. VNO-NCW en MKB-Nederland zien graag dat de werkzaamheden van het REFIT-platform worden voortgezet en uitgebreid. Overigens is er nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van openheid van besluitvorming in de laatste fase van de onderhandelingen tussen EU-instellingen (Triloog), tegengaan van verschillen in implementatie van EU-wetgeving op nationaal niveau en structurele evaluaties van wetgeving om doelmatigheid en effectiviteit te toetsen.

'Het continu verlichten van de administratieve lasten, regeldruk en het daarmee verbeteren van het ondernemersklimaat in Europa is essentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven.'

Het continu verlichten van de administratieve lasten, regeldruk en het daarmee verbeteren van het ondernemersklimaat in Europa is essentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven. Betere regelgeving verdient hoge politieke prioriteit, ook in de nieuwe mandaatsperiode 2019 – 2024 van de EU-instellingen.

 

Europees Parlement geeft groen licht voor InvestEU

Het Europees Parlement heeft de oprichting van InvestEU tijdens de laatste Straatsburgsessie voor de Europese verkiezingen een stap dichterbij gebracht. InvestEU wordt hét Europese programma om investeringen te stimuleren en brengt het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (ook bekend als het Junckerfonds) samen met dertien andere Europese financiële instrumenten.

 

Middels een garantie van 38 miljard euro moet er volgens de Europese Commissie ten minste 650 miljard euro gemobiliseerd worden. Die investeringen zullen zich richten op vier brede thema’s: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; het midden- en kleinbedrijf, en sociale investeringen en vaardigheden.

 

Het uiteindelijke budget van de garantie is nog wel afhankelijk van de definitieve omvang van de volgende Europese begroting voor 2021-2027 (het Meerjarig Financieel Kader). De onderhandelingen tussen de lidstaten over die begroting lopen nog.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.