Werk maken van minder Brussels bemoeienis

21-03-2024

 In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de SGP.  

 

Het was zo’n mooie belofte van Jean-Claude Juncker, de vorige voorzitter van de Europese Commissie. Voor elke nieuwe regel zou een andere verdwijnen. ‘One in, one out’: dat zou het leidende principe worden. Ook zijn opvolger Ursula von der Leyen zou de belofte overnemen. 

 

Als SGP houden we de Europese Commissie graag aan haar woord. Want tot dusver kwam bitter weinig terecht van deze mooie belofte. We zien juist een wildgroei aan Brusselse bemoeienis. Bijvoorbeeld voor boeren: ze kregen een stortvloed aan nieuwe beperkingen, zoals niet meer oogsten of bemesten voor een bepaalde datum. Brussel bekijkt te weinig of doelen echt haalbaar en betaalbaar zijn in praktijk. 

 

Terwijl andere Brusselse regels juist innovaties belemmeren. Zoals het EU-verbod op de milieu- en visvriendelijke pulskor-techniek in de visserij. Denk ook aan kunstmestvervangers uit dierlijke mest wat nog steeds niet mag: toelating is een win-winsituatie voor bodem, landbouw en milieu! 

 

Er moet een streep door onnodige of verouderde wetgeving. Een ‘schrapwet’ moet dit praktijk maken. De SGP wil werk maken van beperken van de Brusselse bemoeizucht. Laat ondernemers maar ondernemen: dat schept banen en kansen. 

 

De SGP wil de Brusselse bemoeienis ook afremmen wat betreft abortus- of gezinsbeleid: de EU steekt daar nu ook een vinger in, maar heeft daar niets te zoeken.  

 

Belangrijk is ook een rem op de snel stijgende kosten. Nederland betaalt nu rond de 7 miljard euro per jaar aan de EU. Vooral omdat de EU-begroting alsmaar stijgt. Daar komt nog bij dat de EU is begonnen geld te lenen, inmiddels rond de 1000 miljard euro. Rente en aflossingen komen nog tientallen jaren ten laste van Nederlandse burgers en bedrijven.  

 

De SGP wil de EU-kosten verlagen en eerlijker verdelen over de lidstaten. De EU-begroting moet begrensd tot hooguit 1 procent van de EU-economie. Besparen kan makkelijk, bijvoorbeeld door de structuurfondsen te halveren. En één van de twee vergaderplekken van het Europarlement te sluiten. 

 

Stem christelijk, rem Europa: dat is de oproep van de SGP aan de kiezers op 6 juni. En die belofte willen we nakomen de komende 5 jaar!  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.