'10-puntenplan moet zorgen over innovatie wegnemen'

29-01-2020

Nederland is een innovatief land met tal van vernieuwende bedrijven en kennisinstituten. Toch zijn er zorgen. Komende week spreekt de Tweede kamer hierover in een Algemeen Overleg over het Innovatiebeleid. Om het denken te helpen stuurden VNO-NCW en MKB-Nederland namens ondernemers een kort tienpuntenplan naar de Tweede Kamer met concrete voorstellen die snel soelaas kunnen bieden.

 

Met de tien voorstellen kan Nederland volgens de ondernemingsorganisaties de uitgaven aan onderzoek en innovatie aanjagen, wordt versnippering van onderzoeksgeld tegengegaan, nieuwe technologie sneller opgeschaald en kan het bredere technologievolgende mkb makkelijker aansluiten.

 

Positie van onderzoek

Woensdag verscheen ook het rapport van de commissie Weckhuysen over de verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek - zowel fundamenteel als strategisch onderzoek - zijn van groot belang voor onze economie en maatschappij. Het is dus positief dat beide vormen van onderzoek als belangrijk worden erkend. Het is ook goed dat de commissie aangeeft dat schuiven tussen de vormen van onderzoek geen zin heeft 

 

Zorgen over aanbevelingen

Toch maken VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook zorgen over de aanbevelingen van de commissie. Zo wordt er een geforceerd onderscheid gemaakt tussen vrij en ongebonden onderzoek én strategisch onderzoek. Dit laatste onderzoek kan naar immers óók leiden tot doorbaken van vrij fundamentele aard. Bovendien kijkt de commissie niet naar de rol en positie van het toepaste onderzoek in het bestel en is de analyse daarmee niet compleet. De de gekozen verhouding van 50-50 lijkt arbitrair. VNO-NCW en MKB-Nederland herkennen de verhouding in ieder geval niet in Europa. Voorkomen moet worden dat deze een eigen leven gaat leiden.

 

Complexe vraagstukken

VNO-NCW en MKB-Nederland missen een heel belangrijk uitgangspunt: hoe denken we als Nederland goed in te spelen op de complexe en dringende vraagstukken waar we als maatschappij en economie voor staan? Alle vormen van onderzoek, van fundamenteel wetenschappelijk tot het toegepaste onderzoek, hebben daarin een belangrijke functie. Het recept dat alleen het ongebonden onderzoek moet worden versterkt, is dan simpelweg te eenvoudig, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.