Bedrijfsleven blij met akkoord Invest-NL

20-11-2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Invest-NL van start kan gaan nu de Eerste Kamer hier dinsdag toestemming voor heeft gegeven. Beide organisaties vinden dat Invest-NL nu een serieuze partner kan worden in de financiering en ontwikkeling van belangrijke projecten, zoals klimaataanpassing.

 

Essentieel

Invest-NL is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een essentieel instrument voor bijvoorbeeld de vergroening, de energietransitie en het meer circulair maken van de Nederlandse economie. Er is 1,7 miljard beschikbaar voor het van de grond krijgen van innovatieve projecten voor verduurzaming.  Het is de bedoeling dat een groot deel hiervan ter beschikking komt van het midden- en kleinbedrijf.  

 

Gepaste afstand

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de vormgeving van het mandaat dat Invest-NL heeft, dat is gericht op het met gepaste afstand van de politiek financierbaar maken van projecten. Door die afstand, krijgt het fonds een zekere onafhankelijkheid en is het minder kwetsbaar voor politieke golfbewegingen.

 

Wens bedrijfsleven

Met Invest-NL is een lang gekoesterde wens van VNO-NCW en MKB-Nederland in vervulling gegaan. Het kabinet, in het bijzonder de ministers Wiebes van EZ en Hoekstra van Financiën, besloot in 2017 om Invest-NL op te richten na verzoeken uit het bedrijfsleven. Met de toestemming van de Eerste Kamer kan het fonds op 16 januari in werking treden.