Bedrijfsleven blij met extra middelen zij-instroom

11-10-2018

VNO-NCW, MKB-Nederland en de MBO Raad zijn blij dat Onderwijsminister Van Engelshoven snel gehoor heeft gegeven aan hun gezamenlijke oproep om het budget voor zij-instromers te verhogen. De minister maakte donderdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het lerarentekort bekend dat zij voor dit jaar 1,8 miljoen euro extra uittrekt voor de subsidieregeling voor scholing en begeleiding. De drie partijen dringen al geruime tijd aan op een verhoging van de subsidie. Het stelt scholen in staat om meer mensen met leraar-ambities naar het onderwijs te trekken. Vorige week stuurden de drie organisaties hierover nog een brief naar de Tweede Kamer.

 

Tekort aan docenten

De minister zei donderdag ook toe om vanaf 2019 extra middelen beschikbaar te stellen voor de zij-instroomsubsidie. VNO-NCW, MKB-Nederland en de MBO Raad zijn tevreden met deze toezegging en gaan ervan uit dat vanaf dan alle zij-instroomtrajecten in het mbo voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze middelen heeft het mbo hard nodig om docententekorten in onder andere de techniek en de zorg aan te pakken. Tegelijkertijd komt er zo meer praktijkkennis in het onderwijs. De drie organisaties vinden dat hierdoor twee vliegen in één klap worden gevangen: er wordt structureel geïnvesteerd in een nauwere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk én de docententekorten worden op korte termijn aangepakt.

 

Brugfunctie

De ondernemingsorganisaties zijn tevreden met de toezegging van de minister om meer te investeren. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat meer mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, geheel of parttime hun kennis en kunde over kunnen brengen als docent in het mbo. Op die manier vormen zij een brug tussen de culturen van het onderwijs en de arbeidsmarkt.