‘Bedrijfsleven en overheid moeten één front vormen tegen criminaliteit’

27-05-2024

Het is voor criminelen te goed ‘ondernemen’ in ons land en bonafide ondernemers hebben daar in toenemende mate last van, zoals met ondermijning en criminele inmenging. Bedrijfsleven en overheid moeten samen één front vormen, zo schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een visiestuk, dat directeur Leendert-Jan Visser vandaag heeft gepresenteerd in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Daarin pleiten de ondernemersorganisaties onder meer voor betere publiek-private samenwerking, het delen van kennis en informatie en centrale regie op de aanpak van witwassen.

 

Gezamenlijk visie

In hun gezamenlijke visie stellen de ondernemingsorganisaties dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale drugshandel en dat de pakkans van criminelen laag is vanwege de grote tekorten bij politie en Justitie. Brute liquidaties, toenemende vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, bedreiging van ondernemers en hun medewerkers en witwaspraktijken zijn enkele van de gevolgen. Behalve maatschappelijke ontwrichting leidt de toenemende drugscriminaliteit tot aantasting van ons vestigings- en investeringsklimaat, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Veel criminaliteit onbesproken

Zij gaan in hun visie in op de rol van bedrijven zelf, de samenwerking met de overheid en wat zij verder van de overheid nodig hebben. Ondernemers investeren veel en steeds meer in het tegengaan van criminaliteit, zowel fysiek als digitaal, maar moeten ook meer de vlucht naar voren nemen en samen – als bedrijfsleven – in woord en gedrag tegen criminaliteit opstaan, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Veel criminaliteit blijft onbesproken en niet aangepakt omdat ondernemers kennelijk schroom hebben om erover te communiceren. Terwijl de overheid baat heeft bij inzicht in de aard van criminaliteit jegens het bedrijfsleven.’

 

Kennis over modus operandi delen

De ondernemingsorganisaties pleiten voor versterking van de publiek-private samenwerking, zowel landelijk als op regionaal niveau, waarbij het delen van kennis en informatie over modus operandi standaard werkwijze wordt en investeringen in preventie door bedrijven lonen. De witwasaanpak moet risico-gebaseerd worden, zodat poortwachters niet meer alles hoeven uit te vragen en te melden en bonafide ondernemers hier zo min mogelijk last van hebben.

 

Regie en overzicht

Verder vragen VNO-NCW en MKB-Nederland de overheid onder meer om een wet die de mogelijkheden van gegevensdeling uitbreidt, zodat het bedrijfsleven weet met wie het zaken doet en preventief kan acteren. Ook is regie en overzicht vanuit de overheid nodig om versnippering van initiatieven te voorkomen. Nu vragen verschillende overheidsinstanties ondernemers vaak om actie, zonder van elkaar te weten wat er al is gedaan en afgesproken.

 

Anticiperen op nieuwe vormen

Tot slot moeten bedrijven en de overheid anticiperen op nieuwe vormen van criminaliteit. De criminaliteit verplaatst zich naar de digitale wereld. Dat vraagt om aanpassing bij bedrijven maar ook bij de overheid, die politiemensen hiertoe moet opleiden en wetgeving moet maken die aanpakken mogelijk maakt.
‘Bedrijfsleven en overheid moeten samen één front vormen tegen criminaliteit. Het bedrijfsleven is daarbij deel van de oplossing en kan en moet beter worden benut’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.