‘Belangrijk EU-rapport benadrukt noodzaak hervormingen interne markt’

17-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het rapport van voormalig Italiaans premier Enrico Letta over de toekomst van de Europese interne markt. ‘De conclusies van het rapport zijn klip en klaar: er is een ambitieuze agenda nodig om de interne markt te hervormen en toekomstbestendig te maken. Letta pleit onder meer voor verdere integratie van kapitaal-, telecom- en energiemarkten en voor het verminderen van bureaucratie en regeldruk. Zeker de laatste twee punten zien veel ondernemers momenteel als grote belemmering voor hun bedrijf. De ondernemersorganisaties wijzen er verder op dat er inmiddels talloze rapporten zijn over de interne markt. ‘Daarom is het zaak nu ook over te gaan van analyse naar concrete actie.’

 

Katalysator voor verdere integratie

Volgens het rapport biedt de huidige interne markt onvoldoende basis voor onze Europese welvaart én veiligheid. ‘Naast investeren in verduurzaming en digitalisering om onze welvaart op peil te houden, stelt Letta ook dat de Europese defensie-industrie moet worden versterkt. Iets waar wij ons ook hard voor maken in de vandaag gepresenteerde update van onze koers’. Verder staat het rapport stil bij de grote verschillen in staatssteun tussen lidstaten, en noemt het de geleidelijke uitbreiding van EU-financiering als mogelijke oplossing. Ook moeten bedrijven onderzoeksgegevens en data veel gemakkelijker kunnen delen tussen landen. ‘We hopen dat dit rapport als katalysator fungeert om de integratie van de interne markt uit het slop te halen.’

 

Geen één EU-markt, maar 27 nationale markten

Door het verschil in implementatie van EU-regels door lidstaten is er vaak geen sprake van één Europese markt, maar van 27 verschillende nationale markten. ‘Zo kan een potje verf nog steeds niet met hetzelfde etiket in alle lidstaten worden verkocht, moet een mkb’er in de grensregio nog altijd een stapel aan papierwerk invullen om werknemers in België of Duitsland te detacheren en liggen de energieprijzen in Frankrijk tot wel 66 procent lager door verschillen in nettarieven en energiebelasting.’ De European Roundtable for Industry heeft recent meer dan 100 interne marktbarrières gepubliceerd.

 

Concurrentiekracht EU neemt af

Het langverwachte rapport werd vandaag gepresenteerd tijdens de Europese Top van regeringsleiders over de concurrentiekracht van de Europese Unie. ‘De top komt op een belangrijk moment richting de Europese Verkiezingen van 6 juni. We zien namelijk dat de concurrentiekracht van de EU afneemt en Europa het aflegt tegen andere economische blokken zoals de VS en China. De versnipperde interne markt, het aantrekkelijke Amerikaanse investeringsklimaat (IRA) en de hoge Europese energieprijzen vergroten deze achterstand.’

 

New European Competitiveness Deal

Het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese economie moet volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hét centrale thema zijn voor de nieuwe Europese Commissie. ‘In onze EU-beleidsagenda 2024-2029 - die begin mei wordt gepubliceerd - doen wij hiervoor enkele concrete voorstellen.’ De regeringsleiders zullen tijdens de Europese Top van vandaag en morgen naar verwachting pleiten voor een nieuwe ‘deal’ om het Europese concurrentievermogen te versterken. ‘Het is goed dat de Europese Raad nu actie onderneemt op dit belangrijke thema.  We gaan de verschillende aanbevelingen uit deze deal en het interne markt rapport nader bestuderen en bespreken met onze leden.’