Belastingdruk voor ondernemers loopt verder op

01-04-2022

‘Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien wat veel ondernemers in de praktijk natuurlijk al jaren merken. De belastingdruk op ondernemerswinst van Nederlandse ondernemingen is de afgelopen tien jaar opgelopen.’ Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekers van de Universiteit van Tilburg dat is gepubliceerd in economenblad ESB.

 

Opgelopen

Effectief is de winstbelasting die ondernemers betalen volgens de onderzoekers opgelopen van 21,3% in 2010 naar 22,4% in 2020 voor alle bedrijven. Grote ondernemingen zagen de effectieve druk het meest toenemen van 20,1% naar 23,6%. De onderzoekers laten ook zien dat eerder onderzoek van het CBS waaruit bleek dat de belastingdruk tussen 2010 en 2017 is afgenomen, niet correct is.

 

Breder patroon van oplopende lasten

De opgelopen winstbelasting past volgens de ondernemingsorganisaties in een breder patroon dat we al jaren zien in Nederland. Zo liepen de totale lasten voor burgers en bedrijven sinds 1998 al met naar schatting zo’n 30 miljard euro per jaar op. Twee derde daarvan is voor rekening gekomen van bedrijven. ‘Dit terwijl we juist nu in een tijd komen waarin we moeten zorgen dat de ondernemers hun euro’s vooral ook kunnen investeren in zaken als verduurzaming, innovatie en een betere toekomst. Zij kunnen hun euro’s immers maar één keer uitgeven’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Nederland op de 23e plaats

Ondernemers betalen overigens graag winstbelasting. Dat is immers een teken dat het goed gaat en dat ze winst maken wat weer kan worden geïnvesteerd in de toekomst. Daardoor kunnen we ook onze zorg en het onderwijs betalen en daarop draait de overheid. Toch is het om meerdere redenen zorgwekkend dat de effectieve belastingdruk op ondernemerswinst steeds verder oploopt. In 2020 stond Nederland in Europa op de 23e plaats qua effectieve druk bij de winstbelasting. En de belastingdruk stijgt nog door in 2021 en 2022, onder andere door verhoging van het Vpb-tarief en beperking van renteaftrek en verliesverrekening. De druk komt zo ver boven het EU-gemiddelde van 19,3% te liggen. Nederland bungelt onderaan de ranglijstjes, ver achter landen als België, Zweden, Denemarken, Spanje en tal van Oost-Europese landen.

 

Aantrekkelijk blijven op alle fronten

‘Belasting betalen is geen probleem maar we moeten wel opletten dat Nederland aantrekkelijk blijft als plek om te investeren en dus kunnen we de lasten voor ondernemers niet blijven verhogen. Ook dit jaar en komende jaren staan er nieuwe verzwaringen en tariefsverhogingen in de boeken die nog niet zijn meegeteld in dit nieuwe onderzoek,’ aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Dat geldt overigens niet alleen fiscaal maar ook op andere terreinen die een steeds grotere rem dreigen te zetten op de motor van onze economie, namelijk het bedrijfsleven. Nederland let op uw zaak als het gaat om het vestigingsklimaat,’ aldus VNO-NCW, MKB-Nederland.

Lees meer over