Benelux-bedrijven slaan handen ineen voor wegnemen handelsbarrières

12-12-2023

Ondernemersorganisaties uit België, Nederland en Luxemburg gaan samen met de Benelux Unie de belangrijkste handelsbarrières in de Benelux aanpakken voor het mkb en het bredere bedrijfsleven. Die afspraak maakten vertegenwoordigers van werkgevers en de Benelux Unie vandaag in Brussel. Als eerste stap hebben de organisaties* een lijst met concrete knelpunten gepresenteerd die ze de komende periode gezamenlijk uitwerken in een Benelux-agenda.

 

Gehoor oproep Von der Leyen

De samenwerking is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en de Benelux Unie in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux. Met het voorstel wordt invulling gegeven aan een oproep van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om gezamenlijk met lidstaten en bedrijven barrières weg te nemen voor ondernemerschap – in het bijzonder voor het mkb (of kmo, zoals het midden- en klein bedrijf in België wordt genoemd).

 

Gezamenlijke aanpak op vier beleidsthema’s

In een gezamenlijke verklaring wijzen de organisaties vier beleidsterreinen aan waarop zij grensbelemmeringen willen wegnemen. Zo lopen ondernemers tegen onnodig veel administratieve rompslomp aan als hun werknemers grensoverschrijdend willen werken in de Benelux. Dat kan én moet veel gemakkelijker. Verder vragen de organisaties voor een gezamenlijke aanpak op circulaire economie, openbare aanbestedingen en roepen zij op tot fiscale coördinatie. Zo is het volgens de ondernemersorganisaties van belang dat Benelux-lidstaten verdere afstemming van btw-nalevingsprocedures onderzoeken en accijnstarieven beter coördineren. In aanvulling op deze onderwerpen is de Benelux Unie al actief op terreinen als retail en transport.

 

Juridische instrumenten van de Benelux Unie

De Benelux Unie kan regionale samenwerkingsprojecten opzetten en mag akkoorden vastleggen om de integratie tussen de drie landen verder te doen gaan dan de EU. Met behulp van eigen juridische instrumenten, waaronder Benelux-verdragen en zogenoemde Benelux-beschikkingen (vergelijkbaar met internationale regelgeving), evenals politieke aanbevelingen, kunnen obstakels aan de grenzen tussen de drie landen worden weggenomen. Zo werden in het verleden bijvoorbeeld al grensbelemmeringen weggewerkt rond intellectuele eigendom, voedselcontactmaterialen, goederenvervoer over de weg, en zelfs lokale geluidsvoorschriften voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein tussen Lanaken en Maastricht (Albertknoop).

 

*Business Europe (EU), Chambre de Métiers (LUX), Fédérations des Artisans (LUX), Fedil (LUX), MKB-Nederland (NL), SMEunited (EU), UCM (BE), Unizo (BE), VBO-FEB (BE), VNO-NCW (NL)