‘Benut doorrekening Klimaatakkoord om tweespalt te beëindigen’

13-03-2019

'We moeten de vandaag gepresenteerde onderzoeken benutten om uit de tweespalt in het klimaatdebat te komen en de komende tijd gebruiken om de maatregelen verder te verbeteren. Het is nu essentieel dat het kabinet serieus werk maakt van het draagvlak. Zo moet de investeringsangst bij burgers en bedrijven worden weggenomen. Ook moet de overheid zelf een eerlijker deel van de rekening pakken in plaats van alles bij burgers en bedrijven te leggen.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het Ontwerp Klimaatakkoord en de persconferentie van het kabinet zojuist.

 

Bedrijfsleven komt met voorstellen

Volgens de ondernemingsorganisaties laat de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving zien dat er in alle vijf sectoren van het akkoord onzekerheden zijn die nog moeten worden opgelost. Dit vraagt verder werk de komende weken om de maatregelen te perfectioneren en aan te passen, zodat we de effectiviteit verhogen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De PBL-studie biedt hiervoor goede input. Wij zullen hiervoor met onze 300.000 leden ook met voorstellen komen, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Blinde vlek voor de investeringsopgave

'Ik mis in alle analyses de grote zorgen die leven bij eigenaren van huizen en mkb’ers met auto’s en bedrijfspanden', zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. 'Van hen worden namelijk investeringen van vele tienduizenden euro’s verwacht. Dit zit niet in alle plaatjes van vandaag verwerkt en deze kosten blijven eigenlijk verborgen. In totaal moeten burgers en bedrijven tot 2030 voor zo’n 100 miljard gaan investeren in duurzamer panden, auto’s en installaties. Dit terwijl nu slechts 4 procent van de mensen bereid is te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming van de eigen woning. De overheid moet hier zijn rol pakken en helpen deze 'investeringsberg' te bedwingen. Dat gebeurt tot op heden niet. Zonder aandacht hiervoor in het uiteindelijke Klimaatakkoord gaat het niet lukken ben ik bang', aldus Vonhof.  

 

Rust en samenwerking, niet polariseren

De ondernemers pleiten voor hernieuwde eenheid en samenwerking de komende tijd. Ze zijn geschrokken van de polarisatie in het debat de afgelopen maanden. 'Het is zaak om met de conclusies van vandaag aan blijvende oplossingen te bouwen. Oplossingen die de lasten niet onnodig verzwaren. De overheid moet de polarisatie niet aanjagen met verdelingspolitiek en zelf ook een bijdrage leveren om de lasten te beperken', zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

 

Niet vervreemden van klimaatdoelen

Volgens De Boer vormen alle eerder geformuleerde maatregelen en de analyses van de planbureaus een goede basis voor een verstandig klimaatbeleid-op-Nederlandse-maat. 'Brede maatschappelijke acceptatie van het te kiezen beleid en het overbruggen van de investeringsopgave heeft nu de hoogste prioriteit. Burgers en bedrijven mogen namelijk niet verder vervreemd raken van de klimaatdoelen. Het kabinet doet er daarom goed aan om een afgebakende periode te benutten om weer rust te brengen in het debat en te werken aan eenheid. Alleen zo komen we straks echt tot een fossielvrij Nederland in 2050 met nieuwe banen en verzilvering van groene kansen', aldus de VNO-voorzitter.

 

Rapport is ook waarschuwing voor level playing field

De ondernemingsorganisaties wachten de precieze plannen van het kabinet met de CO2-heffing af, maar wijzen erop dat we met elkaar het doel scherp voor ogen moeten houden, namelijk terugdringing van de CO2-uitstoot in mondiaal perspectief zonder onnodig verlies van banen in Nederland. VNO-NCW en MKB-Nederland verwijzen daarbij naar het eveneens vandaag verschenen rapport van PWC in opdracht van het kabinet. Dat maakt onomstotelijk duidelijk dat Nederland met een nationale CO2-heffing op zijn tellen moet passen omdat die heel verkeerd kan uitpakken. Een onvoorwaardelijke Nederlandse CO2-heffing bovenop het ETS-systeem zal leiden tot verlies van bedrijvigheid en banen, aldus de ondernemingsorganisaties.