Blij dat minister EZK regie pakt over ruimte voor werk en voor circulair

13-10-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet met het vandaag gepresenteerde programma ‘Ruimte voor economie’ erop stuurt dat er voldoende fysieke plek blijft voor bestaande en nieuwe locaties om te werken. Dit komt namelijk steeds vaker in de knoei en de ondernemersorganisaties trokken hier eerder dit voorjaar over aan de bel. Waardevol is ook dat het kabinet duidelijk maakt dat voor de transities naar een duurzame en circulaire economie extra ruimte nodig is.

 

Ruimte voor werk neemt slechts 2,6 procent in

Voldoende ruimte voor werk en economie is een belangrijk fundament onder onze brede welvaart. De minister erkent dit, door klip en klaar te stellen dat in 2050 circa 3 procent van ons land nodig is voor economie, werk en ondernemers. De komende jaren is meer betaalbare ruimte nodig voor werk- en maaklocaties, vanwege de energietransitie, de opkomst van de circulaire economie en voor bedrijven om bijvoorbeeld te kunnen uitbreiden als ze succesvol zijn. Economische activiteiten nemen nu 2,6 procent van het oppervlakte van Nederland.

 

Bedrijventerreinen op waarde schatten

VNO-NCW en MKB-Nederland waarderen het dat de minister wil zorgen dat er 700 hectare bedrijventerrein per jaar bij komt. Er is tot 2030 een tekort van zo’n 7.000 hectare. Hier ligt een belangrijke taak voor provincies en gemeenten. Daarvoor is het wel nodig om de trend te keren: want bedrijventerreinen staan steeds vaker onder druk, onder meer door oprukkende woningbouw. Bedrijventerreinen bieden tegelijk wel 30 procent van alle werkgelegenheid in ons land en 40 procent van ons nationaal inkomen wordt er verdiend.

 

Regie noodzakelijk

Het is daarom goed dat minister Adriaansens van Economische Zaken de regie pakt als het gaat om ruimte voor de economie en met provincies, gemeenten en ondernemers(organisaties) tot een succesvolle aanpak wil komen. Het ministerie start pilots in alle provincies om bedrijventerreinen beter te benutten en te verduurzamen. Dit is in lijn met het eerdere pleidooi van VNO-NCW en MKB-Nederland  om – naast woondeals – ook maak- en werkdeals te sluiten en kansen te benutten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

 

Inbedden in Nota Ruimte

Uiteraard kan deze aanpak van ruimte voor werk en economie niet los worden gezien van andere ruimtelijke keuzes die moeten worden gemaakt voor woningbouw, landbouw, natuur, recreatie. Het is daarom zaak dat de ruimte voor economie goed wordt ingebed in de Nota Ruimte, die het nieuwe kabinet naar verwachting in 2024 opstelt.