Blij met motie 'one in one out' om regeldruk te verlagen

06-11-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de motie van de VVD voor een one in-one out regel. Ook zijn zij erg tevreden over de oproep van het CDA voor versterking van de maakindustrie en een onderzoek naar de haalbaarheid van een MKB-bank.

 

Steviger regeldrukbeleid

Vrijwel alle Kamerfracties dienden gisteren moties in voor het bedrijfsleven tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat. Zo resulteerde het recente onderzoek van MKB-Nederland naar de enorme stijging van regeldruk tot vier moties. Een volgens VNO-NCW en MKB-Nederland heel belangrijke is de VVD-motie die vraagt om een onderzoek naar een one in - one out beleid (nullijn) voor regelgeving. Deze motie kan volgens de bedrijfslevenorganisaties de opmaat zijn naar een steviger regeldrukbeleid onder een nieuw kabinet.

 

Geen nullijn

Beide organisaties betreuren het dat staatssecretaris van EZ Mona Keijzer niet mee ging met de vraag van de SGP om een nullijn regeldruk voor ondernemers. Volgens haar is dat aan een nieuw kabinet en zij pleit voor versnelling digitalisering in het mkb. Een motie van de PVV de regering op om snel met MKB-Nederland en de VNG tot merkbare verlaging van regeldruk te komen voor het mkb, wil MKB-Nederland met beide handen aanpakken, aldus de ondernemersorganisatie.

 

Maakindustrie versterken

Wel zijn VNO-NCW en MKB-Nederland blij met het CDA-voorstel voor een procesinnovatie-stimuleringsinstrument voor het brede mkb, vooral om de maakindustrie te versterken. Hier hadden ondernemersorganisaties voor gepleit. De partij roept de regering ook op tot onderzoek naar een MKB-bank en betere kredietverlening aan mkb-bedrijven, en om te onderzoeken hoe bedrijfsopvolging in familiebedrijven verbeterd kan worden.