‘CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven'

22-01-2019

‘VNO-NCW is niet tegen een CO2-heffing, maar zoiets kan alleen effectief zijn op Europees niveau.’ Dat zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dinsdag op Radio 1 over de door GroenLinks voorgestelde CO2-heffing voor de industrie. ‘We moeten niet polariseren, maar bij de feiten blijven in de klimaatdiscussie.’

 

Nergens aparte heffing

Volgens De Boer lijkt in de discussie een CO2-heffing van middel tot doel te worden. ‘Nergens in Europa bestaat een aparte CO2-heffing voor de industrie. Er moet dus niet worden gedaan of dat wel zo is.’ Hij wijst erop dat de industrie een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl die een derde van de reductieopgave voor zijn rekening neemt. De industrie krijgt straks een zesde van de financiële middelen om onrendabele investeringen te overbruggen.

 

Klimaatwerklozen

Burgers en bedrijven moeten niet tegenover elkaar worden gezet, maar gezamenlijk werken aan constructieve oplossingen waar iedereen beter mee af is, aldus De Boer. Een extra heffing zal leiden tot hogere kostprijzen voor de industrie, waardoor de efficiëntste bedrijven van de wereld hier minder gaan produceren, en meer in ‘viezere’ landen. Studies laten zien dat dit in kwetsbare regio’s tot tienduizenden ‘klimaatwerklozen’ kan leiden.

 

Boete als prikkel

Effectiever en slimmer is volgens De Boer de aanpak in het ontwerp klimaatakkoord. Bedrijven moeten met concrete plannen komen om hun uitstoot te verminderen, met ruimte voor innovatie en boetes als een ‘goede prikkel’ als die afspraken niet worden gehaald. ‘Als we meer willen, moet dat echt in Europees verband.’