‘Cyberweerbaarheid moet topprioriteit zijn bij overheid en bedrijfsleven’

07-04-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het pleidooi van de Cyber Security Raad (CSR) dat cyberweerbaarheid topprioriteit moet krijgen en chefsache wordt bij overheid en bedrijfsleven. De Raad pleit hiervoor in haar rapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’. Alleen als de digitale veiligheid op orde is, kunnen grote economische en maatschappelijke kansen worden verzilverd, menen de ondernemingsorganisaties.

 

Misdaad en statelijke actoren

De digitale veiligheid van Nederland staat onder druk, stelt de Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Cybercriminaliteit neemt steeds verder toe. Georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging. Veel organisaties hebben de beveiliging nog onvoldoende op orde en zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen.

 

5 speerpunten

Het CSR-advies heeft 5 speerpunten: regie op samenwerking en informatiedeling, weerbare vitale processen, versterking onderzoek en onderwijs, realiseren van cybercrime-handhavingsketen en zorgplicht van leveranciers voor veilige producten en diensten. De CSR heeft becijferd dat daarvoor een investering van 833 miljoen euro nodig is.

 

Integrale aanpak cyberweerbaarheid

De Raad roept het komende kabinet op in te zetten op een integrale aanpak van de cyberweerbaarheid. Digitale veiligheid moet chefsache zijn, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Publiek-private samenwerking is essentieel voor een effectieve aanpak, aangezien de schaarse kennis en expertise over vele partijen verspreid zijn. Dit is in lijn met de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland, die oproept tot een meerjarig publiek-privaat actieprogramma cybersecurity.

 

Onderraad digitale zaken

Daarnaast adviseert de CSR om een ministeriële onderraad voor digitale zaken in te richten. Cyberweerbaarheid moet daar integraal aan de orde worden gesteld. Alle ministeries die raakvlakken hebben met cyberweerbaarheid moeten hierin vertegenwoordigd zijn. Ook pleit de Raad voor het verbeteren van de informatiedeling over cyberdreigingen en -kwetsbaarheden en voor ondersteuning van het bedrijfsleven bij het nemen van maatregelen.

 

Structureel investeren

Om bedrijven te helpen hun beveiliging beter op orde te krijgen en te houden wil de CSR dat structureel wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en het onderhoud van hulpmiddelen en tools die dat ondersteunen.