‘De 30%-regeling voor expats niet verkorten’

23-04-2018

Het is niet goed dat de looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse expats wordt verkort van acht naar vijf jaar, en dat deze maatregel ook geldt voor bestaande gevallen. Dit gaat ten koste van het vestigingsklimaat, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het besluit van staatssecretaris Snel van Financiën om de fiscale regeling te herzien.

 

Compensatie

De 30%-regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om maximaal 30 procent van het inkomen van expats belastingvrij te vergoeden. Dit is bedoeld ter compensatie van de kosten die expats moeten maken om in Nederland te wonen. Het gaat bijvoorbeeld om reiskosten, kosten voor een woning, schoolbijdragen voor de kinderen en levensonderhoud.

 

Minder aantrekkelijk

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt Nederland door de verkorting ‘toch weer wat minder aantrekkelijk ten opzichte van andere landen. Het aantrekken van buitenlands talent wordt er zo niet makkelijker op, terwijl dat talent wel nodig is in een krapper wordende arbeidsmarkt.’ Bestaande gevallen zouden sowieso moeten worden ontzien, want belastingplichtigen moeten erop kunnen vertrouwen dat een beschikking tijdens de looptijd van kracht blijft, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Een betrouwbare overheid is essentieel voor het vestigingsklimaat.’

 

Talenten

Voor zowel grote als kleinere werkgevers, maar ook voor wetenschappelijke en culturele instellingen zorgt de regeling ervoor dat specifiek buitenlands talent naar Nederland kan worden gehaald. Te denken valt aan hoofdkantoren, ict-bedrijven, internationale scholen en R&D-werkzaamheden. De ondernemingsorganisaties vinden dat de maatschappelijke baten van de regeling groter zijn dan de kosten.