De Boer: 'In 2040 alle woningen energieneutraal'

26-09-2015

'In 2040 moeten alle bestaande woningen energieneutraal of zelfs energieleverend zijn door baanbrekende makeovers en renovaties'. Dat betoogde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vanochtend op het Terschellingse Springtij Forum. De gebouwde omgeving in ons land is nu verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het energieverbruik.

Nul-op-de-meter-woningen
De Boer ziet kansen voor ‘Nederlandse uitvindingen’ in duurzame energietechnologie om de toekomstvisie 'nul-op-de-meter-woningen' te realiseren. Hij denkt daarbij aan geothermie, warmtepompen, bijzondere materialen voor isolatie en ICT-toepassingen in de 'bedrijfsvoering' van een woning of gebouw.
'De business case van het project Stroomversnelling (realiseren van energieneutrale woningen) en vergelijkbare initiatieven is nu nog kwetsbaar. Maar door doorontwikkeling, meer ervaring en opschaling kan dit een grote vlucht maken. Ik wil deze ontwikkeling aanjagen,' aldus Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Platform BEE
Verder gelooft de Boer in de kracht van partnerships in samenwerking met topsectoren. 'We moeten het samen doen! Een geweldig voorbeeld van zo'n partnership en ook hier aanwezig op Springtij is het Platform BEE (Biodiversiteit, Ecologie en Economie). Een samenwerking tussen VNO-NCW en IUCN, met stevige partners uit bedrijfsleven, Natuurmonumenten en de Stichting Natuur en Milieu, met Rein Willems als voorzitter.' Springtij is een jaarlijks forum op Terschelling waarbij maatschappelijke organisaties en bedrijven filosoferen over een duurzame toekomst.

Natural Captains
'Uit het partnership met de natuurorganisaties in het Platform BEE zijn al zo'n 20 Natural Captains naar voren gekomen die allemaal koploper zijn in het duurzaam aanwenden van natuurlijk kapitaal', aldus De Boer. Dat zijn onder meer grote bedrijven als Heijmans, Desso en FrieslandCampina en mkb-bedrijven als Van Wijhe (biobased verven), Foreco (tropisch hardhout uit een naaldbos) en Mosso (bamboe).
Deze Natural Captains werken aan het behoud van 'natuurlijk kapitaal'. Daar onder wordt verstaan: alles wat de aarde ons biedt om te kunnen leven, zoals voedsel, materialen, gezonde lucht, genoeg goede plekken onder de zon.