Enquête laat zien dat er meer is dat ons bindt dan we soms denken

10-06-2024

‘Er is meer dat Nederlanders bindt dan we soms denken’. Dat en meer blijkt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland uit de enquête Namens Nederland 2024 waar 55.000 Nederlanders aan deelnamen en waar de ondernemersorganisaties aan hebben meegewerkt.

 

Brede consensus

Het onderzoek laat weliswaar zien dat persoonlijk geluk en de mate waarin inwoners gelukkig zijn met Nederland is gedaald (zie onder), maar ook dat er nog altijd een brede consensus is over de richting die ons land op zou moeten gaan. Nederlander willen met name de kwaliteit van klimaat en leefomgeving, veiligheid, onderwijs en de kwaliteit van zorg en gezondheid verbeteren.

 

Meer werken

Opvallend is verder dat de respondenten er ook daadwerkelijk iets voor over hebben om deze ambities met elkaar te realiseren. Gemiddeld is 90% bereid hiervoor bijna 4 uur per week langer te werken. Het onderzoek laat goed zien dat als we er in slagen om dit onbenutte potentieel met elkaar te mobiliseren er een ‘vliegwieleffect’ ontstaat voor verbetering. Dat komt heel Nederland te goede met meer belastinginkomsten, meer ruimte voor de overheid om te investeren én met oplossingen voor sectoren waar we veel mensen tekort komen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het dan ook goed dat het nieuwe Kabinet meer werken aantrekkelijker wil maken. Ze pleiten hier al langer voor.

 

Gelukkig, maar dalende trend

Uit het nieuwe onderzoek -dat eerder plaatsvond in 2014 en 2020- blijkt dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn als het gaat om hun persoonlijk geluk. Wel zien we een dalende trend van 59% in 2020 naar 47% in 2024. Ook het percentage dat gelukkig is met ons land is gedaald van 56% in 2020 naar 32% in 2024. Daarnaast is het vertrouwen in de media, de politiek en het bedrijfsleven relatief laag. ‘Met een nieuw Kabinet en met elkaar ligt er dus een grote opgave om de komende jaren vertrouwen terug te winnen,’ aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Wonen en klimaat

Onder de deelnemers wordt de gewenste samenleving richting 2030 verder geschetst als ‘sociaal’, ‘op Nederland gericht’, ‘respect voor gezag’, ‘tolerant’, ‘tevreden zijn met voldoende’ en ‘persoonlijke vrijheid centraal’. Veel aandacht is er verder in de enquête voor het thema wonen. Een meerderheid van 77% vindt dat de overheid meer zou moeten doen om woningbouw te stimuleren. Klimaat en leefomgeving is verder het thema waar inwoners van Nederland de meeste verandering wensen. Inwoners van Nederland zien graag investeringen in verbetering van de openbare ruimte (zoals fiets- en wandelpaden en groenvoorziening) en het klimaat. Inwoners lijken bereid meer te betalen in ruil voor meer lokale productie, schonere lucht, energiebesparing en duurzamer bouwen.