Europees klimaatbeleid vraagt focus op uitvoering en groene industrie

20-03-2024

Op 21 maart a.s. staat een commissiedebat gepland over de mededeling van de Europese Commissie tot vaststelling van een Europees klimaatdoel voor 2040. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat een dergelijk doel voor 2040 behulpzaam kan zijn richting klimaatneutraliteit in 2050, maar roepen op om nu éérst en vooral te focussen op het oplossen van de praktische problemen in de uitvoering van de energietransitie. Ook pleiten ze voor een ‘Europese Industrie Deal’ die de ‘Green Deal’ ondersteunt.

 

‘Zet in op een Europese industriedeal’

 

De energietransitie in de industrie in Europa staat inmiddels onder druk door een optelsom van hoge energieprijzen, groeiende regeldruk en lange procedures voor vergunningen. Netcongestie raakt daarnaast niet alleen duizenden (mkb) bedrijven in Nederland, maar vormt ook een toenemend struikelblok in andere Europese landen. Om deze knelpunten voor de energietransitie weg te nemen en de noodzakelijke duurzame investeringen in Europa mogelijk te maken moet er daarom met voorrang worden gewerkt aan een ‘Europese Industrie Deal’’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘De recente Verklaring van Antwerpen bevat hier goede bouwstenen voor, zoals het terugdringen van regeldruk, het uitbouwen van Europese energie-infrastructuur en het versnellen van vergunningverlening.’ Volgens de ondernemersorganisaties is het van belang dat een dergelijke Industrie-agendasnel wordt uitgewerkt na de Europese verkiezingen in nauw overleg met het bedrijfsleven. ‘Als er geen actie wordt genomen, dreigt de EU de groene concurrentiestrijd met de VS en China namelijk te verliezen.’

 

Nederland goed positioneren

 

Naast een plan om de industrie in geheel Europa op voorsprong te zetten is het ook in Nederland zelf cruciaal dat we maximaal focussen op de uitvoering van het klimaatbeleid. ‘We lopen vooral tegen praktische problemen aan. Door maximale focus om die op te lossen, kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. Ook staat Nederland dan goed in de startblokken richting 2040 en verder richting een klimaatneutraal 2050,’ aldus VNONCW en MKB-Nederland. Naast dat de schop de grond in moet is het volgens de ondernemersorganisaties ook belangrijk om de middelen uit het Klimaatfonds in concrete instrumenten in te zetten, bijvoorbeeld voor investeringen in waterstof en CO2-opslag.  

 

Focus op het 'hoe’

 

In de Europese Klimaatwet is vastgelegd dat de EU in 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Volgens de Europese Commissie zullen emissies met het huidige Europese klimaatbeleid in 2040 al met 88 procent worden verminderd. Zo moeten sectoren die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen al voor 2040 klimaatneutraal zijn omdat er dan geen CO2-rechten meer uitgereikt worden. De discussie over een klimaatagenda voor 2040 moet volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook veel meer gaan over de vraag ‘hoe’ we verduurzamen in plaats van ‘hoeveel’.