‘Europese Arbeidsautoriteit is niet nodig’

25-04-2018

De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit heeft geen meerwaarde. Goede samenwerking tussen de nationale arbeidsinspecties is belangrijker, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft zo’n Arbeidsautoriteit voorgesteld.

 

Overdoen

De Arbeidsautoriteit moet burgers en werkgevers toegang geven tot informatie over hun rechten en plichten, ondersteunt gezamenlijke inspecties en bemiddelt bij internationale arbeidsmarktverstoringen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit taken van de arbeidsinspecties in de lidstaten zelf, en van bestaande EU-instanties. ‘De Arbeidsautoriteit gaat overdoen wat nationaal gebeurt.’

 

Onafhankelijk

De ondernemingsorganisaties verwachten op basis van de benaming ‘autoriteit’ dat de instantie zich zal ontwikkelen tot een zelfstandig en onafhankelijk opererende instelling met een eigen budget. Ook dat staat haaks op de nationale bevoegdheid van inspecties.