‘Europese CO2-handel moet groene industriepolitiek Nederland ondersteunen’

27-01-2022

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om het ETS-systeem voor emissiehandel aan te scherpen en een CO2-grensheffing te introduceren. Dit moet CO2-emissies versneld verlagen én de industrie in staat stellen om in Europa te investeren en mondiaal concurrerend te blijven. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen deze ambitieuze doelen, maar vinden dat er nog aanpassingen nodig zijn om groene industriepolitiek écht mogelijk te maken. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, die hier donderdag met minister Jetten over spreekt.

 

Weglek voorkomen

Binnen het ETS wordt gewerkt met vrije uitstootrechten ter voorkoming van de ‘weglek’ van CO2-emissies, waarbij economische activiteiten en banen naar landen buiten de EU verdwijnen. Het klimaat heeft er immer niets aan, of wordt er zelfs slechter van, wanneer ‘viezere’ niet-Europese concurrenten het winnen van Europese bedrijven. Door een introductie van een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) met grensheffing kunnen de vrije rechten voor een aantal producten vervallen, mits daarmee de weglek wordt voorkomen. Het gaat in de voorstellen om cement, elektriciteit, kunstmest, ijzer en staal en aluminium.

 

Grensheffing

De huidige plannen bieden echter nog geen goede waarborgen tegen weglek. De grensheffing geldt voor de import van producten, maar voor de export is nog geen oplossing. Per jaar exporteert het Nederlandse bedrijfsleven voor een bedrag van 700 miljoen euro aan genoemde producten naar landen buiten de EU. Deze export komt zwaar onder druk te staan, wanneer vrije rechten wegvallen en de grensheffing niet van toepassing is. Zo kunnen niet-Europese concurrenten zonder vergelijkbare CO2-kosten eenvoudig dit werk overnemen.

 

Omzeiling aanpakken

Door de uitfasering van vrije rechten tegelijk te laten oplopen met de infasering van een goed functionerende grensheffing (en dus niet sneller), kunnen we het ETS optimaal laten werken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Met meer CO2-emissiereductie, meer investeringen in Europa en een goed kader voor een groene industriepolitiek in Nederland. Naast een oplossing vinden voor exporterende bedrijven moet worden voorkomen dat de grensheffing wordt omzeild door import via vrijgestelde landen of import van halffabricaten waarvoor de heffing niet geldt.