‘Geef passende ondersteuning aan ondernemer met coronaschulden’

03-05-2022

Help ondernemers die door de coronacrisis in de financiële problemen zitten met een goede aanpak van de schulden en passende ondersteuning, en zorg dat gemeenten in staat zijn die schuldhulp te bieden. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, die op 12 mei met de ministers Adriaansens, Van Gennip en Kaag debatteert over het coronasteunpakket.

 

Leefbaarheid binnenstad

De organisaties wijzen op het grote aantal ondernemers dat problematische schulden heeft als gevolg van corona, en daar nu de gevolgen van de Oekraïne-oorlog bovenop zien komen. Die belemmeren hen in de mogelijkheden om hun liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen op te lossen en voeren de schulden juist verder op. VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG maken zich zorgen over de leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen als bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren als de horeca en non-food detailhandel omvallen. Passende ondersteuning en schuldhulpverlening moeten dat zoveel mogelijk voorkomen. ‘Het zou bovendien niet zo mogen zijn dat deze ondernemers privé de gevolgen moeten dragen van (opgelegde) coronamaatregelen omdat zij persoonlijk aansprakelijk zijn of zich persoonlijk borg hebben gesteld.’

 

Terugbetaling 

De ondernemingsorganisaties en de VNG pleiten in hun brief onder meer voor een hardheidsclausule bij de terugbetaling van de schulden aan de Belastingdienst. Ondernemers hebben daarvoor vanaf oktober van dit jaar 60 maanden de tijd, maar in voorkomende gevallen moet maatwerk mogelijk zijn en die termijn worden verlengd, schrijven zij. Om een doorstart, saneringsakkoord of het stoppen van een bedrijf kansrijker te maken en onnodige faillissementen te voorkomen, zou het UWV in bepaalde gevallen de transitievergoeding moeten overnemen. Verder pleiten de organisaties onder meer voor versnelde BTW-teruggave door de Belastingdienst bij oninbare vorderingen en een oplossing voor pensioenverlies bij faillissement of bedrijfsbeëindiging.

 

Voldoende middelen nodig

Gemeenten moeten voorts in staat worden gesteld hun regierol in het voorkomen en aanpakken van schulden zo goed mogelijk te vervullen. Zij hebben voldoende en structurele middelen van het Rijk nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag van ondernemers. Nodig zijn ook lokale eerstelijnsloketten voor goede en passende ondernemersdienstverlening, voor onder meer het vaststellen van schulden, een  levensvatbaarheidstoets en mogelijke hulpverleningsroutes. Ook kan de overheid WHOA-trajecten toegankelijker maken voor kleine bedrijven door verlaging van de griffierechten, een kredietfaciliteit voor begeleidingskosten, en geen beroep te doen op de ‘no creditors worse off’ toets.

 

Belastinguitstel

Volgens cijfers van de Belastingdienst hebben 274.000 bedrijven belastinguitstel aangevraagd, waarvan nog zo’n 20 miljard euro open staat. Onderzoek van de Kamer van Koophandel laat zien dat 13 procent van de ondernemers op dit moment schulden of betaalachterstanden heeft, vooral bij de Belastingdienst (55 procent), toeleveranciers (25 procent) en banken (22 procent). Ongeveer 220.000 ondernemers maken op dit moment de afweging om te stoppen of door te gaan, en bezien hoe zij dit kunnen doen.