'Gemeenten moeten haast maken met Omgevingswet’

06-06-2018

Gemeenten moeten haast maken met de voorbereiding van de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Ze moeten aan de slag met de nieuwe omgevingsplannen en er moet een volwaardig Digitaal Stelsel Omgevingsrecht komen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Nog geen model

De omgevingsplannen zijn volgens de ondernemingsorganisaties meer dan het louter samenvoegen van de bestaande bestemmingsplannen. ‘Het omgevingsplan gaat veel meer uit van wat er wel kan in de fysieke leefomgeving, in plaats van wat er niet kan. Het moet flexibel en uitnodigend zijn.’ VNO-NCW en MKB-Nederland hebben nog geen omgevingsplan gezien dat als een goed model kan dienen.

 

Overgangsperiode

Voor de omgevingsplannen is er formeel een overgangsperiode tot 2029. De nog bestaande bestemmingsplannen krijgen dan dezelfde juridische status als de omgevingsplannen. Maar VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen voorstander van zo’n verlenging van de oude situatie, want die doet geen recht aan de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

 

Digitaal ontsluiten

Er zijn ook zorgen over het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht. Alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving moet straks op één plek te vinden. Ondernemers en burgers kunnen daar te weten komen wat wel en niet mag in hun omgeving. Ook moet het mogelijk zijn om online vergunningen aan te vragen. Dat stelsel is nog niet klaar, maar mag de wet niet ophouden, aldus de ondernemingsorganisaties.