‘Goed dat kabinet belang industrie benadrukt’

18-05-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet het belang van de industrie benadrukt in de vrijdag verschenen Industrie Visie 2050. Ook waarderen zij het dat het kabinet meer sturing wil geven aan de energietransitie. Dat is goed voor het vestigingsklimaat voor de basisindustrie.

 

Belangrijke producten

Het belang van de industrie is vaak veronachtzaamd in Nederland, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘Het is goed dat het kabinet hier verandering in brengt en een nieuw perspectief schetst. Van verf voor je huis tot grondstoffen voor medicijnen: zonder de industrie staat letterlijk alles stil. Bovendien is de industrie ook sterk verweven met onze dienstensector. Daarnaast laat de coronacrisis nog eens zien hoe belangrijk producten uit de industrie zijn, zoals desinfecterende gel en plexiglas.’  

 

Samen investeren

De investeringen in infrastructuur voor (groene) waterstof, CO2-opslag (CCS), elektrificatie en circulaire technieken waar het kabinet in de nieuwe visie over spreekt zijn volgens de ondernemersorganisaties noodzakelijk om de zeer efficiënte Nederlandse industrie aan de top te houden en om verder te kunnen verduurzamen. Essentieel is daarvoor dat Invest-NL en het op te richten Groeifonds van het kabinet hiervoor ingezet worden. Dit sluit ook aan bij de gezamenlijke wens van kabinet en ondernemers om investerend uit de coronacrisis te komen.

 

Zorgen over CO2-heffing

Juist de aanwezigheid van een hoogwaardige en innovatieve industrie in combinatie met de  geografische ligging maakt Nederland de plek waar nieuwe duurzame technologie zich kan ontwikkelen en ook kan worden opgeschaald voor export. Zorgen hebben de ondernemingsorganisaties nog altijd over de aangekondigde CO2-heffing. Die kan Nederland internationaal juist op achterstand zetten voor nieuwe groene investeringen.