'Goed dat Kamer verzekering exportkrediet niet moeilijker maakt'

11-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen extra drempels voor het verkrijgen van een exportkredietverzekering (EKV) heeft gestemd. Hierdoor is afgewend dat Nederlandse bedrijven het op de internationale markt gaan afleggen tegen buitenlandse concurrenten die dit soort eisen niet kennen.

 

Minder regeldruk

De Kamer heeft tevens een motie aangenomen van Kamerlid Slootweg (CDA) om de exportkredietverzekering meer te stroomlijnen zodat er sprake is van minder regeldruk en snellere zekerheid over het verkrijgen van die verzekering. Dit pakt voor het gehele bedrijfsleven – en met name het mkb - goed uit.

 

MVO-toets

De Nederlandse overheid past een MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)-toets toe bij een exportkredietverzekeringsaanvraag. Hiermee wordt bevorderd dat het effect van de export gunstig uitpakt voor het ontvangende land en hiervoor gelden serieuze internationale afspraken, onder meer op het gebied van duurzaamheid.

 

Internationale concurrentie

Op sommige onderdelen gaat de Nederlandse overheid al verder dan internationaal is afgesproken. Door het tegenhouden van nog meer extra eisen kunnen de Nederlandse exporteurs de harde internationale concurrentie blijven aangaan en met schone technieken een bijdrage leveren aan de verduurzaming.