'Goede input WRR voor debat over toekomst arbeidsmarkt'

15-01-2020

De WRR levert met hun nieuwe rapport Het Betere Werk vandaag een belangrijke bijdrage aan het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

 

Zo is het volgens de organisaties goed dat er veel aandacht is voor hoe we zorgen dat mensen die graag willen werken, ook echt aan de slag kunnen. Nog altijd staan meer dan één miljoen mensen langs de kant en dat is voor niemand goed. Ook de gedachten over goed maatwerk op de werkvloer om mensen meer grip op de werk-prive balans te geven, zijn nuttig en passen bij de ideeën in de vandaag gepresenteerde Arbeidsvoorwaardennota van de ondernemingsorganisaties zelf. 

 

Zorgen over de publieke dienstverlening

VNO-NCW en MKB-Nederland delen de grote zorgen van de WRR over veel publieke sectoren waar de kwaliteit van werk onder druk staat met weinig ruimte voor professionals. De organisaties bieden hun kennis en expertise aan om hierover mee te denken. Zo is het ziekteverzuim in de publieke sector veel hoger dan in de private sector. 'Een goede publieke dienstverlening is essentieel om goed te kunnen ondernemen,' aldus de organisaties.

 

Kwaliteit van werk

Kwaliteit van werk heeft al sinds lang de volle aandacht van het Nederlandse bedrijfsleven.  Technologie en flexibiliteit voorzien vaak in de maatwerk-behoeften van individuele werkenden. Zo hebben veel technologische ontwikkelingen de arbeidsomstandigheden drastisch verbeterd (minder zwaar werk, thuis werken, etc.). ‘Wel is inderdaad aandacht nodig voor de ingrijpende veranderingen die er nog aankomen door AI, de opkomst van nieuwe platformen en andere ontwikkelingen.’   

 

Werken aan nieuwe zekerheden

De organisaties zijn te spreken over de aanbeveling van de WRR om te werken aan nieuwe zekerheden en persoonlijke faciliteiten voor mensen om te werken aan hun ontwikkeling. 'Zo krijgen mensen meer regie over hun werkende leven.'

 

Flexibele vormen van arbeid voorzien niet alleen in een behoefte van bedrijven maar ook van het overgrote deel van mensen die 'flexibel' werken. Zo is het merendeel van de zzp-ers zelfs meer tevreden met zijn werk dan werknemers en past het zelfstandig ondernemerschap bij de wens van veel professionals om zelf aan de stuur van hun loopbaan te zitten.

 

Technologie verandert de arbeidsverhoudingen ook fundamenteel en het zelfstandiger werken en samenwerken wordt normaler en biedt veel nieuwe kansen. Dat alles neemt volgens de organisaties niet weg dat inderdaad aandacht nodig is voor nieuwe risico’s die de WRR signaleert, zoals de voortdurende bereikbaarheid en uitwassen rond specifieke vormen van flexibele arbeid. Wel moeten verschillende vormen van flexibele arbeid niet over één kam geschoren worden.

 

Brugproject

Ook in het Brugproject van VNO-NCW en MKB-Nederland staat net als bij de WRR de vraag centraal hoe we werkenden meer grip op hun leven kunnen geven als ondernemers. Later dit jaar moet dit project uitmonden in een aantal aanbevelingen voor de toekomst. 'De aanbevelingen van de WRR zijn hierbij zeer nuttig,' aldus de organisaties.

Lees meer over