'Groei vrouwen aan top vraagt versnelling'

04-09-2015

Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies blijft groeien, maar nog te langzaam. Dat stelt VNO-NCW in reactie op de nieuwste Female Board Index die vandaag verscheen. Daaruit blijkt dat beursgenoteerde bedrijven het streefcijfer van dertig procent vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen lastig gaan halen voor 1 januari 2016. Bedrijven en instellingen moeten daarom nu actie gaan ondernemen om te laten zien dat het hen menens is, aldus de ondernemingsorganisatie.

Versnellen
'We hebben meer dan 900 geschikte vrouwen in een database', stelt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. 'Het proces van selectie van nieuwe topfunctionarissen begint daarom nu om in het voorjaar te kunnen benoemen.' Met Topvrouwen.nl, waar de database kan worden geraadpleegd, is VNO-NCW nadrukkelijk bezig om dit proces te versnellen, samen met bedrijven, commissarissen, executive search bureaus en natuurlijk de vrouwen zelf.

Diversiteit
Dat het aantal topvrouwen omhoog kan, maar ook moet, staat voor de ondernemingsorganisatie buiten kijf. 'Diversiteit is voor een innovatief klimaat van wezenlijk belang', benadrukt De Boer. 'Dat het aandeel toeneemt stemt positief, maar het is duidelijk dat dit te langzaam gaat. We zitten in een fase waarbij extra aandacht en energie nodig is.'