Groene Groeiers presenteren 14 innovaties voor aanpak stikstof

03-12-2020

Het Groene Groeiers-netwerk van VNO-NCW presenteert donderdag 14 innovaties van jonge bedrijven voor de oplossing van het stikstofprobleem. De selectie vloeit voort uit het ‘matchen’ van 50 bedrijven aan 3 stikstofuitdagingen voor landbouw, bouw en industrie. Voor de innovaties worden versnellingsplannen gemaakt.

 

Inspirerend

De 14 meest kansrijke innovaties worden besproken met experts van andere bedrijven, investeerders, kennisinstellingen en overheden. Voorbeeld is het Greenstock Energy Systeem, waarbij stikstofverbindingen in mest op een CO2-neutrale manier wordt omgezet in stroom. Volgens de betrokken ondernemer levert dat een stikstofreductie van 90 procent op. ‘Het is inspirerend om te zien wat er in potentie allemaal mogelijk is en hoe creatief en innovatief Nederlandse ondernemers zijn’, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. ‘Dit is wat mij betreft hoe het moet. Alleen samen lossen we het stikstofprobleem op.’

 

Versnellingstafels

De selectie is gemaakt onder leiding van Groene Groeiers-voorzitter Yousef Yousef en een deskundige jury. De voorstellen worden tijdens dit zesde Match Making Event besproken aan ‘versnellingstafels’. Ondernemers krijgen daarbij hulp om hindernissen in de ontwikkeling van hun product te nemen, bijvoorbeeld op het terrein van financiering, subsidie, vergunningverlening, aanbesteding en certificering. Eerdere bijeenkomsten vonden plaats bij Auping, Heineken, Vion, de waterschappen, Chemelot en Philips.