Grote interesse bij bedrijfsleven voor wederopbouw Sint Maarten

28-09-2018

'Het Nederlandse bedrijfsleven voelt zich zeer betrokken bij de wederopbouw van Sint Maarten.' Die conclusie trekt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer naar aanleiding van de druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst over het wederopbouwprogramma, georganiseerd door NLinBusiness, RVO en het ministerie van Binnenlandse Zaken, vandaag in de Malietoren.

 

Bedrijfsleven mobiliseren

Nadat Sint Maarten in 2017 zwaar getroffen was door orkaan Irma, heeft VNO-NCW zich ervoor ingespannen het Nederlands bedrijfsleven te mobiliseren voor de wederopbouw. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: ‘De grote interesse in deze bijeenkomst toont aan dat Nederlandse bedrijven de juiste kennis en kunde in huis hebben om Sint Maarten te helpen met de langere termijn wederopbouw, zoals infrastructuur en bereikbaarheid – denk aan de haven en het vliegveld - en afvalinzameling en verwerking.’

 

Opnieuw opbouwen Sint Maarten

De Nederlandse overheid had eerder 550 miljoen euro beschikbaar gesteld, hetgeen ondergebracht is in een trustfund beheerd door de Wereldbank. De overheid van Sint Maarten heeft een herstelplan gemaakt met als motto ‘building back better’. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige ondernemers na de opening door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, en de directeur van NLinBusiness, Edo Offerhaus, uitleg over de diverse projecten. Hans de Boer: ‘Ik ben trots op de grote betrokkenheid van het Nederlands bedrijfsleven bij het opnieuw opbouwen van Sint Maarten.’