'Hard blijven knokken voor versterking van het vestigingsklimaat'

15-10-2018

De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door, zo is de uitkomst van de heroverweging van het kabinet. VNO-NCW betreurt het besluit met oog op de Brexit en de internationale concurrentieslag om bedrijven, maar stelt dat het goed is dat het geld dat gemoeid was met de afschaffing behouden blijft voor het bedrijfsleven. 'Positief is dat het hoge tarief van de vennootschapsbelasting omlaag gaat naar 20,5 procent. Daarnaast gaat het lage tarief, dat met name belangrijk is voor het midden- en kleinbedrijf, naar 15 procent.'

 

Directeur-grootaandeelhouder

Een aantal maatregelen die de directeur-grootaandeelhouder treffen, worden afgezwakt, maar nog niet in voldoende mate. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beperking van de fiscale faciliteit voor leningen voor dga's. Met de verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting naar 15 procent komt men de directeur-grootaandeelhouder tegemoet, maar VNO-NCW acht verdere verlaging van het zogeheten box 2 tarief naar 25 procent een betere en meer zichtbare maatregel om de investeringskracht te behouden.

 

Expats en innovatie

Vanaf 2021 komt er een structurele verlaging van 200 miljoen euro op de werkgeverslasten, zo heeft het kabinet aangekondigd. 'Ook goed is dat de inperking van de 30%-regeling voor internationale werknemers in bedrijfsleven, wetenschap of maatschappelijke instellingen twee jaar wordt uitgesteld. Daarnaast zijn de extra middelen voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO goed nieuws voor innovatie.'

 

Zorg om vestigingsklimaat blijft groot

Voor VNO-NCW blijft verbetering van het vestigingsklimaat topprioriteit. 'Internationaal is een harde strijd gaande waar het gaat om het aantrekken van hoofdkantoren. Hoofdkantoren zijn van essentieel belang voor de totale Nederlandse economie. Nederland zal hard moeten blijven knokken om deze bedrijven aan te trekken en te behouden', aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

 

 

Lees hier de volledige reactie op het fiscale pakket voor het bedrijfsleven.