‘IMVO-convenant pensioenfondsen goede stap’

20-12-2018

Het is een goede stap dat na de banken en de verzekeraars nu ook ruim 70 pensioenfondsen een convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben ondertekend. Zo kunnen zij via hun beleggingen een rol vervullen in de transitie naar duurzame groei. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het convenant.

 

1400 miljard beleggen

De Nederlands pensioenfondsen beleggen circa 1400 miljard euro wereldwijd en kunnen daarmee invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de mensenrechten en het milieu. De fondsen die het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen hebben ondertekend, moeten binnen twee jaar de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verankeren in hun beleggingsbeleid.

 

8 convenanten

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het aantal IMVO-convenanten hiermee op acht komt. Sectoren nemen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad zo zelf het initiatief voor een duurzame keten. Eerder zijn convenanten gesloten op het gebied van onder meer kleding en textiel, bosbeheer, plantaardige eiwitten, goud, voedingsmiddelen, en banken en verzekeraars. Ook is er een pilot met betrekking tot de inkoop van natuursteen.