Industrieclusters aan de slag met uitvoering klimaatplannen

24-03-2023

Om in beeld te brengen wat de zes grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen reizen we met een groene ladder langs de bedrijven ter plaatse en gaan we in gesprek met bedrijven en lokale bestuurders over de voortgang. Ook deden we een enquête om te onderzoeken welke klimaatdoelen de bedrijven hebben, waar ze staan met de uitvoering en waar ze tegenaan lopen om resultaat te boeken.

 

Groene ladder

In de nieuwe serie videoreportages leggen Cas König (Groningen Seaports), Tom van Aken (Avantum) en Maarten van Dijk (Skynrg) uit waar het Noord-Nederlandse industriecluster staat als het gaat om de verduurzaming. In de tweede reportage zijn we bij Chemelot in Zuid-Limburg waar we spreken met Loek Radix (Chemelot), Frank Kuijpers (Sabic) en Yvonne Salvino (gemeente Sittard-Geleen). In deel drie spreken we met ondernemingen en bestuurders uit de Rotterdamse regio van o.a. Neste (Michiel Veldhuizen), Shell (Roel Aretz) en de Provincie (Jeannette Baljeu). Komende weken volgen reportages uit Zeeland, het Noordzeekanaal gebied en uit het zogeheten zesde cluster met onder meer de papier-, voedingsmiddelen- en glasfabrikanten. 

 

84% van de industriebedrijven heeft helder en meetbaar reductiedoel

Uit de reportages en de bijbehorende quick scan wordt duidelijk dat de klimaatplannen er zijn. Op weg naar 2030 heeft 84% van de industriebedrijven inmiddels een helder en meetbaar reductiedoel voor het naar beneden brengen van de CO2-uitstoot (gemiddeld 55% CO2-reductie). Op weg naar naar 2050 heeft 62% ook al een reductiedoel (gemiddeld 96%). Meer dan tweederde (68%) van de deelnemers werkt de klimaatdoelen die ze zichzelf hebben opgelegd nu uit naar concrete investeringsplanen en 19% heeft de noodzakelijke investeringsplannen zelfs al afgerond. De bulk van de bedrijven (66%) verwacht de eerste resultaten van de investeringen komende jaren t/m 2025. 33% verwacht de eerste resultaten in ieder geval richting 2030.

 

De grootste barrières voor bedrijven

De grootste barrières voor de verduurzaming die de bedrijven in het onderzoek en de reportages noemen zijn: vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur (67%), trage vergunningverlening (59%), de afhankelijkheid van buitenlandse moederbedrijven voor de investeringsbeslissing (48%), technologie die (nog) niet beschikbaar is (41%), de hoge energieprijzen (34%) en de afhankelijkheid van derden (33%). Ook valt op dat andere landen (zoals de VS met de IRA, maar ook Duitsland) een been bijtrekken ten aanzien van het creëren van zeer aantrekkelijke omstandigheden om juist daar te investeren in verduurzaming. 21% van de ondervraagde bedrijven heeft tot slot moeite om de financiering van duurzame projecten rond te krijgen.

 

Voortgang verduurzaming

Met het onderzoek ontstaat een eerste beeld van waar de industrie staat met de verduurzaming. VNO-NCW is van plan om dit onderzoek komende jaren te blijven herhalen om de voortgang te laten zien en monitoren. Op www.industrieaanbodaannederland.nl vindt u verder wekelijks voorbeelden van wat de industrie doet om te verduurzamen. Daar volgen ook de drie nieuwe reportages in de komende weken. 

 

Vandaag presenteerde het Kabinet ook het Nationaal Programma verduurzaming Industrie. Zie hier meer informatie daarover.